Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

Opakovaná dražba podílu id. 1/4 na RD a pozemku v obci Vizovice, okres Zlín

spisová značka 139EX 17706/17

ukončena 05.01.2021 14:01

vydraženo za: 62 000 Kč

120 EX 24055/19-726 Pozemky v k.ú. Malovice u Netolic, okres Prachatice

spisová značka 120 EX 24055/19-726

ukončena 06.01.2021 12:06

vydraženo za: 2 810 000 Kč

120 EX 24055/19-724 Pozemky v k.ú. Malovice u Netolic, okres Prachatice

spisová značka 120 EX 24055/19-724

ukončena 06.01.2021 12:01

vydraženo za: 944 000 Kč

120 EX 24055/19-719 Budova s pozemky v k.ú. Malovice u Netolic, okres Prachatice

spisová značka 120 EX 24055/19-719

ukončena 06.01.2021 13:04

vydraženo za: 4 740 000 Kč

120 EX 24055/19-720 Pozemky v k-ú. Malovice u Netolic, okres Prachatice

spisová značka 120 EX 24055/19-720

ukončena 06.01.2021 12:10

vydraženo za: 1 148 000 Kč

120 EX 24055/19-721 Pozemky v k.ú. Malovice u Netolic, okres Prachatice

spisová značka 120 EX 24055/19-721

ukončena 06.01.2021 11:50

vydraženo za: 2 600 000 Kč

120 EX 24055/19-718 - Stavební pozemek v k.ú. Malovice u Netolic, okres Prachatice

spisová značka 120 EX 24055/19-718

ukončena 06.01.2021 11:43

vydraženo za: 140 000 Kč

120 EX 24055/19-722 Pozemek v k.ú. Malovice, okres Prachatice

spisová značka 120 EX 24055/19-722

ukončena 06.01.2021 11:34

vydraženo za: 30 000 Kč

120 EX 24055/19-723 Pozemek (orná půda) v k.ú. Malovice u Netolic, okres Prachatice

spisová značka 120 EX 24055/19-723

ukončena 06.01.2021 11:48

vydraženo za: 508 000 Kč

120 EX 24055/19-725 Pozemky v k.ú. Malovice u Netolic, okres Prachatice

spisová značka 120 EX 24055/19-725

ukončena 06.01.2021 11:46

vydraženo za: 304 000 Kč

stránka 1 z 2     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 2 
 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2021 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.