Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

Dražba nebytové jednotky - podíl 52/1000 s podílem na pozemku, okr. Hradec Králové

spisová značka 167 EX 51196/13-455

ukončena 17.05.2022 11:37

vydraženo za: 310 000 Kč

DRAŽBA 124 EX 5378/21- Pozemek v obci Kařez, Rokycany

spisová značka 124 EX 5378/21

ukončena 25.05.2022 10:35

vydraženo za: 940 000 Kč

DRAŽBA 124 EX 3642/21 - Podíl 1/4 na garáži ve Zlíně

spisová značka 124 EX 3642/21

ukončena 25.05.2022 10:48

vydraženo za: 66 000 Kč

120 EX 35942/15 Podíl 1/2 rodinného domu s pozemky v Hříchovicích, okres Domažlice

spisová značka 120 EX 35942/15-134

ukončena 25.05.2022 12:02

vydraženo za: 920 000 Kč

DRAŽBA 124 EX 8050/17- Pozemek a garáž na pozemku cizího vl. v obci Petřvald, Karviná

spisová značka 124 EX 8050/17

ukončena 25.05.2022 11:18

vydraženo za: 81 000 Kč

Dražba dvojgaráže v obci Klatovy, okres Klatovy

spisová značka 139EX 12161/19-078

ukončena 25.05.2022 14:15

vydraženo za: 665 000 Kč

Dražba podílu id. 1/2 na pozemku v obci Soběslav, okres Tábor

spisová značka 139EX 25158/14-106

ukončena 26.05.2022 14:24

vydraženo za: 103 000 Kč

stránka 1 z 1     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 
 
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2022 NeutriCS a.s.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.