Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

Dražba pozemku (9 955 m2) - podíl 1/6, okr. Havlíčkův Brod

spisová značka 167 EX 706/17-112

ukončena 17.03.2020 12:10

vydraženo za: 49 000 Kč

Dražba podílu id. 1/2 na pozemku orné půdy v obci Ježkovice, okres Vyškov

spisová značka 139EX 04463/18

ukončena 17.03.2020 14:00

vydraženo za: 21 000 Kč

Dražba garáže s pozemkem (282 m2) - podíl 1/2, okr. Svitavy

spisová značka 197 EX 20893/15-129

ukončena 18.03.2020 11:00

vydraženo za: 21 600 Kč

120 EX 13571/16-149 pozemek v k.ú. Božkovice, okres Benešov

spisová značka 120 EX 13571/16-149

ukončena 18.03.2020 11:35

vydraženo za: 314 000 Kč

120 EX 2651/14 podíl 1/8 bytu 3+1 umístěného ve 3. NP bytového domu ve Žďáru nad Sázavou

spisová značka 120 EX 2651/14

ukončena 18.03.2020 11:36

vydraženo za: 176 000 Kč

120 EX 13571/16-148 podíl 1 pozemku v k.ú. Daliměřice, okres Semily

spisová značka 120 EX 13571/16-148

ukončena 18.03.2020 12:04

vydraženo za: 33 000 Kč

120 EX 18918/15 - pozemek se stavbou bez čp/če v k.ú. Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa

spisová značka 120 EX 18918/15

ukončena 18.03.2020 11:34

vydraženo za: 420 000 Kč

120 EX 6435/17-141 podíl 1/4 pozemků v k.ú. Červená u Kašperských Hor, obec Kašperské Hory, okres Klatovy

spisová značka 120 EX 6435/17-141

ukončena 18.03.2020 11:30

vydraženo za: 154 000 Kč

120 EX 3735/17 podíl 1/4 pozemku v k.ú. Jezernice, okres Přerov

spisová značka 120 EX 3735/17

ukončena 18.03.2020 11:30

vydraženo za: 11 000 Kč

120 EX 6435/17-140 podíl 1/4 pozemků v k.ú. Červená u Kašperských Hor, obec Kašperské Hory, okres Klatovy

spisová značka 120 EX 6435/17-140

ukončena 18.03.2020 11:30

vydraženo za: 306 000 Kč

stránka 1 z 3     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 2 3 
 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2020 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.