Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

Dražba podílu id. 1/16 na pozemcích v obci Neumětely, okres Beroun

spisová značka 139EX 23680/21

ukončena 13.02.2024 14:02

vydraženo za: 87 000 Kč

dražba pozemků v k.ú. Habartov, okres Sokolov

spisová značka 184 EX 12256/16-342

ukončena 14.02.2024 11:00

vydraženo za: 18 000 Kč

dražba 1/7 pozemků v k.ú. Střítež, okres Frýdek-Místek

spisová značka 197 EX 8455/16-67

ukončena 14.02.2024 11:00

vydraženo za: 1 800 Kč

120 EX 23590/14-268 dražba pozemků v k.ú. Mlýnské Struhadlo, okres Klatovy

spisová značka 120 EX 23590/14-268

ukončena 14.02.2024 12:06

vydraženo za: 41 000 Kč

120 EX 23590/14-267 dražba pozemků v k.ú. Mýšlovice, okres Příbram

spisová značka 120 EX 23590/14-267

ukončena 14.02.2024 11:42

vydraženo za: 181 000 Kč

120 EX 23590/14-269 dražba pozemků v k.ú. Velenovy, okres Klatovy

spisová značka 120 EX 23590/14-269

ukončena 14.02.2024 11:36

vydraženo za: 510 000 Kč

Dražba podílu id. 1/10 na pozemcích v obci Třebívlice, okres Litoměřice

spisová značka 139EX 14177/19

ukončena 14.02.2024 14:10

vydraženo za: 50 000 Kč

dražba pozemku v k.ú Krásné Březno, okres Ústí nad Labem

spisová značka 167 EX 42417/13-481

ukončena 15.02.2024 09:22

vydraženo za: 60 000 Kč

Dražba podílu id. 1/12 na objektu rodinné rekreace v obci Liběchov, okres Mělník

spisová značka 139EX 14635/18

ukončena 15.02.2024 14:00

vydraženo za: 90 000 Kč

120 EX 1741/16-203 podíl 1/6 pozemků v k.ú. Ovčáry u Kolína, okres Kolín

spisová značka 120 EX 1741/16-203

ukončena 21.02.2024 11:46

vydraženo za: 30 000 Kč

stránka 1 z 2     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 2 
 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.