Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

Dražba garáže s pozemkem a příslušenstvím - podíl 1/2, okr. Domažlice

spisová značka 132 EX 542/20-36

ukončena 02.06.2021 11:00

vydraženo za: 140 022 Kč

120 EX 10239/20 podíl 1/2 rodinného domu s pozemky v obci Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín

spisová značka 120 EX 10239/20

ukončena 02.06.2021 11:54

vydraženo za: 700 000 Kč

120 EX 5172/18 byt 2+KK umístěný v 5. a 6. NP bytového domu v Chebu

spisová značka 120 EX 5172/18

ukončena 02.06.2021 11:35

vydraženo za: 1 404 000 Kč

120 EX 10378/13 - podíl 1/3 pozemků v k.ú. Třemošná, okres Plzeň – sever

spisová značka 120 EX 10378/13

ukončena 02.06.2021 11:34

vydraženo za: 174 000 Kč

Dražba podílu id. 1/24 na pozemcích v obci Petrov, okres Hodonín

spisová značka 139EX 17653/13

ukončena 02.06.2021 14:00

vydraženo za: 10 200 Kč

Dražba RD v obci Mělník

spisová značka 139EX 08515/19

ukončena 07.06.2021 14:14

vydraženo za: 1 025 000 Kč

Dražba zemědělských pozemků v obci Křižanov, okres Žďár nad Sázavou

spisová značka 139EX 17467/19

ukončena 07.06.2021 14:09

vydraženo za: 507 000 Kč

Dražba zemědělských pozemků (1 647 m2) - podíl 5/24, okr. Uherské Hradiště

spisová značka 130 EX 2058/20-57/E 1

ukončena 08.06.2021 10:08

vydraženo za: 10 860 Kč

Dražba podílu id. 1/2 na pozemku (zahrada) v obci Vlčnov, okres Uherské Hradiště

spisová značka 139EX 16184/17

ukončena 08.06.2021 14:16

vydraženo za: 13 000 Kč

120 EX 289/15 - rodinný dům s pozemkem a příslušenstvím v obci Měrunice, okres Teplice

spisová značka 120 EX 289/15

ukončena 09.06.2021 12:07

vydraženo za: 1 230 000 Kč

stránka 1 z 3     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 2 3 
 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2021 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.