Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

Dražba luxusního RD s pozemky - podíl 14/25, Chýně, okr. Praha - západ Dražba zbývající části RD 11/25 bude probíhat so...

spisová značka 130 EX 236/19-177/E 1

ukončena 14.01.2020 10:10

vydraženo za: 4 652 000 Kč

Dražba RD v obci Dřínov, okres Kladno

spisová značka 139EX 18551/16

ukončena 14.01.2020 14:00

vydraženo za: 466 700 Kč

Dražba lesního pozemku (342 m2), okr. Praha - východ

spisová značka 131 EX 2888/17-87

ukončena 15.01.2020 10:41

vydraženo za: 65 000 Kč

DRAŽBA 8160/18 - Orná půda v obci Rohenice, okres Rychnov nad Kněžnou

spisová značka 124 EX8160/18

ukončena 15.01.2020 10:49

vydraženo za: 18 333 Kč

120 EX 3382/15-172 podíl 1/42 rodinného domu s pozemkem v Lysé nad Labem

spisová značka 120 EX 3382/15-172

ukončena 15.01.2020 11:31

vydraženo za: 30 000 Kč

120 EX 15744/16 - garáž v Aši, okres Cheb

spisová značka 120 EX 15744/16

ukončena 15.01.2020 11:44

vydraženo za: 180 000 Kč

120 EX 3382/15-171 o podíl 1/42 rodinného domu s pozemkem v Lysé nad Labem

spisová značka 120 EX 3382/15-171

ukončena 15.01.2020 12:20

vydraženo za: 80 000 Kč

DRAŽBA 12673/17 - Pozemky v obci Postupice, okres Benešov

spisová značka 124 12673/17

ukončena 15.01.2020 11:24

vydraženo za: 833 333 Kč

120 EX 34429/15 - rodinný dům s pozemky a příslušenstvím v obci Březná, části obce Štíty, okres Šumperk

spisová značka 120 EX 34429/15

ukončena 15.01.2020 11:30

vydraženo za: 623 300 Kč

120 EX 27992/16 podíl 1/3 rodinné rekreace v Brně - Pisárkách

spisová značka 120 EX 27992/16

ukončena 15.01.2020 11:30

vydraženo za: 24 000 Kč

stránka 1 z 3     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 2 3 
 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2020 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.