Dražba pozemků (17 640 m2) s příslušenstvím, okr. Liberec

spisová značka 131 EX 60/20-78

začátek dražby25.03.2021 10:00  konec dražby25.03.2021 11:00 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Liberecký - okres Liberec

nejnižší podání 5 060 000 Kč 

znalecký posudek7 590 000 Kč dražební jistota900 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA ZRUŠENA - ODROČENO

Popis

Předmětem ocenění jsou pozemky tvořící FC se stavbou rybníku Seba, který je situovaný v západníokrajové části obce Liberec, jeho části zvané Karlinky, v okolí smíšené zástavby z části staveb probydlení, průmyslových staveb a staveb rekreačních. Pozemky jsou dle ÚPD vedené jako zeleň avodní plocha, pouze část pozemku p.č. 441/14 je vedená jako plocha BČ - bydlení, lokalita Z29/17.Pozemek p.č. 437 je stavbou vodního díla - rybníku, pozemek p.č. 438/1 je okolní manipulačníplochou, z části zpevněnou panelovou cestou, převážně travnatou plochou, užívaný je pro provozvodní stavby a dále vlastníky okolních pozemků zahrad se stavbami RCH. Pozemky p.č. 438/2 a438/3 jsou zastavěné částmi staveb RCH, které jsou jiných vlastníků (paní Haladová Libuše aMelková Marie), pozemky p.č. 437/13 a je užíván ve FC se stavbou RCH jiného vlastníka (KuskováKateřina Ing.) a je spolu se stavbou oplocen živým plotem. Pozemky p.č. 438/4 a 438/5 a částpozemku p.č. 441/14 jsou okolními manipulačními plochami a převážná část pozemku p.č. 441/14je určená pro výstavbu RD, na části jsou provedeny terénní úpravy, štěrkové plochy a opěrné zdi.V terénu jsou pozemky bez geodetického zaměření dobře identifikovatelné, dle stavby vodního díla,terénních úprav, části pozemků jsou i oplocené.Byla předložena projektová dokumentace ke stavbě Multifunkčního areálu, které se mělo nacházetna pozemku p.č. 437/13, 438/1, 438/4, 438/5 a 441/14 na které bylo vydané Stavební povolení č.j.SURR/7130/124553/13-Ře ze dne 4.12.2013 - výstavba sportovního areálu nebyla realizována, dlestavebního povolení se mělo jednat o sportovní areál s objektem technického a sociálního zázemí -1x dětské travnaté hřiště, 1x víceúčelové hřiště s umělou trávou a 1x přístřešek s technickým asociálním zázemím.Dále bylo předloženo Rozhodnutí o umístění stavby č.j. SURR/7130/177353/12-Ře ze dne6.3.2013, dle kterého byla na pozemku p.č. 438/5 a 441/14 povolena stavba RD (dle rozhodnutíměla stavba zasahovat i na okolní pozemky, které nejsou součástí ocenění) - stavba nebylarealizována.Ke stavbě vodního díla na pozemku p.č. 439 byl zpracovaný Manipulační a Provozní řád a bylazpracována dokumentace k opravě malé vodní nádrže, ke které bylo vydáno rozhodnutí Odboruživotního prostředí ze dne 31.12.2013, dle kterého souhlasí s opravou vodní nádrže.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2021 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.