Dražba lesních pozemků (22 676 m2) - podíl 1/12, okr. Jeseník

spisová značka 197 EX 947/12-137

začátek dražby10.03.2021 12:30  konec dražby10.03.2021 13:13 typ majetkupozemky bez zařazení
vlastnické podíly
lokalitakraj Olomoucký - okres Jeseník

nejnižší podání 14 666 Kč 

vydraženo za: 18 666 Kč 

znalecký posudek22 000 Kč dražební jistota7 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Pozemky p.č. 1/1, p.č. 10/11, p.č. 10/12, p.č. 10/13 a p.č. 16/5, vše dle LV č. 182 Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 k nemovitým věcem -pozemkům p.č. 1/1 - lesní pozemek, p.č. 10/11 - lesní pozemek, p.č. 10/12 - lesní pozemek, p.č.10/13 - lesní pozemek a p.č. 16/5 - lesní pozemek, vše zapsané na listu vlastnictví č. 182, prok.ú. Kobylá nad Vidnavkou, obec Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník. Pozemek p.č. 1/1 -lesní pozemek se nachází v severní, okrajové, částečně zastavěné části obce Kobylá nadVidnavkou, za rodinným domem č.p. 1 a navazuje na vodní tok Vidnavka. Pozemek p.č. 1/1 -lesní pozemek je situován v rovinném terénu a je přístupný po nezpevněné komunikaci. Načásti pozemku p.č. 1/1 - lesní pozemek se nachází zpevněné plocha. Pozemky p.č. 10/11 - lesnípozemek, p.č. 10/12 - lesní pozemek a p.č. 10/13 - lesní pozemek se nachází v severní,okrajové, částečně zastavěné části obce Kobylá nad Vidnavkou, poblíž hlavní komunikaceprocházející části obci Kobylá nad Vidnavkou. Pozemky p.č. 10/11 - lesní pozemek, p.č. 10/12- lesní pozemek a p.č. 10/13 - lesní pozemek jsou situovány ve sklonitém terénu, netvořífunkční celek a jsou přístupné po nezpevněné komunikaci. Pozemek p.č. 16/5 - lesní pozemekse nachází v severozápadní, okrajové, nezastavěné části katastrálního území Kobylá nadVidnavkou, v části zvané „Za přejezdem“. Pozemek p.č. 16/5 - lesní pozemek je situován vesklonitém terénu a je přístupný po nezpevněné komunikaci. Veškeré informace o pozemcíchp.č. 1/1 - lesní pozemek, p.č. 10/11 - lesní pozemek, p.č. 10/12 - lesní pozemek, p.č. 10/13 -lesní pozemek a p.č. 16/5 - lesní pozemek jsou patrné z Lesní hospodářské mapy a Lesníchhospodářských plánů, které jsou nedílnou součástí přílohy tohoto znaleckého posudku.Dle platného územního plánu obce Kobylá nad Vidnavkou jsou oceňované pozemky p.č. 1/1 -lesní pozemek, p.č. 10/11 - lesní pozemek, p.č. 10/12 - lesní pozemek, p.č. 10/13 - lesnípozemek a p.č. 16/5 - lesní pozemek zahrnuty v níže uvedených plochách:? pozemky p.č. 1/1 - lesní pozemek, p.č. 10/11 - lesní pozemek, p.č. 10/12 - lesní pozemek,p.č. 10/13 - lesní pozemek a p.č. 16/5 - lesní pozemek - FUNKČNÍ PLOCHY - STÁVAJÍCÍSTAV - PLOCHY LESŮ.Tyto skutečnosti byly zjištěny náhledem platného územního plánu obce Kobylá nadVidnavkou, získaný prostřednictvím oficiálních webových stránek města Jeseník. Ocenění jeprovedeno dle zjištěného, skutečného stavu.Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebylyzjištěny při místním šetření zpracovatele.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2021 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.