Opakovaná dražba pozemků v obci Příbor, okres Nový Jičín

spisová značka 139EX 03768/23

Aktuální čas

začátek dražby17.10.2024 13:30  konec dražby17.10.2024 14:00 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Moravskoslezský - okres Nový Jičín

nejnižší podání 922 415 Kč 

znalecký posudek1 844 830 Kč dražební jistota300 000 Kč minimální příhoz5 000 Kč

 OPAKOVANÁ DRAŽBA - 2. KOLO

      doporučit

Popis

Jedná se o opakovanou dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 2533 - trvalý travní porost, o výměře 288 m2, parc.č. 2550 - orná půda, o výměře 918 m2, parc.č. 2638/7 - orná půda, o výměře 1.669 m2, parc.č. 2638/9 - orná půda, o výměře 370 m2, a parc.č. 2532/2 - lesní pozemek, o výměře 298 m2, vše v k.ú. a obci Příbor, okres Nový Jičín.

Pozemek parc.č. 2533 je situován v jižní části katastrálního území, v okrajové, zastavěné části města, v rovinném terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci. Pozemek je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu města je pozemek zahrnut v plochách jako: „SN - smíšené nezastavěného území“.

Pozemky parc.č. 2550, parc.č. 2638/7 a parc.č. 2368/9 jsou situovány v okrajové, zastavěné části města, v rovinném terénu a tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu města jsou pozemky zahrnuty v návrhových plochách jako: „SV - smíšené výrobní“.

Pozemek parc.č. 2532/2 se nachází jižně od města s přímou návazností na místní komunikaci. Jedná se o les hospodářský a se způsobem ochrany jako pozemek určený k plnění funkcí lesa a chráněné ložiskové území.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.