Dražba podílu id. 1/6 na pozemcích (orná půda) v obci Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín

spisová značka 139EX 00419/16

Aktuální čas

začátek dražby22.02.2023 13:30  konec dražby22.02.2023 14:14 typ majetkuzemědělská půda
lokalitakraj Královéhradecký - okres Jičín

nejnižší podání 39 334 Kč 

vydraženo za: 66 334 Kč 

výše předražku: 82 918 Kč  předražit lze do: 09.03.2023 14:14 - UKONČENO  kontaktní e-mail: drazby@exekucesumperk.cz 

znalecký posudek59 000 Kč dražební jistota10 000 Kč minimální příhoz3 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 k nemovitým věcem, a to pozemku parc.č. 778/6, parc.č. 780/28, parc.č. 780/29, parc.č. 780/30, parc.č. 782/10, parc.č. 782/11 a parc.č. 782/12, vše orná půda o celkové výměře 12 963 m2, vše v k.ú. Podhorní Újezd, obec Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín, které jsou situovány v odlehlé, jihozápadní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek, s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci a dále přes nezpevněné zemědělské pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Soudnímu exekutorovi bylo v souladu s ust. § 336b odst. 3 písm. b) o.s.ř. po nařízení dražby oznámeno pachtovní právo k draženým nemovitým věcem. Pachtovní právo bylo v souladu s ust. § 336i odst. 3 písm. b) o.s.ř. oznámeno před zahájením dražby samotné, a proto provedením dražby nemovitých věcí nezanikne. Pachtovní smlouva byla zveřejněna v anonymizované podobě v přílohách dražby.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2023 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.