Dražba podílu id. 11/60 na pozemcích v obci Budyně nad Ohří, okres Litoměřice

spisová značka 139EX 12552/21

Aktuální čas

začátek dražby31.01.2023 13:30  konec dražby31.01.2023 14:08 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Ústecký - okres Litoměřice

nejnižší podání 99 114 Kč 

vydraženo za: 184 114 Kč 

výše předražku: 230 143 Kč  předražit lze do: 15.02.2023 14:08 - UKONČENO  kontaktní e-mail: drazby@exekucesumperk.cz 

znalecký posudek148 670 Kč dražební jistota40 000 Kč minimální příhoz5 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 16/90 na nemovitých věcech, a to pozemku parc.č. 222/27 - ostatní plocha, parc.č. 222/42 - orná půda, parc.č. 226/3 - lesní pozemek, parc.č. 246 - orná půda, parc.č. 249/1 - orná půda, parc. č. 249/2 - lesní pozemek, parc.č. 282 - orná půda, parc.č. 502/4 - lesní pozemek, parc.č. 520 - lesní pozemek, parc.č. 574/5 - trvalý travní porost, parc.č. 755/1 - orná půda a parc.č. 755/2 - orná půda, o celkové výměře 40 927 m2, vše v k.ú. Břežany nad Ohří, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice.
Pozemky parc.č. 222/27, parc.č. 222/42, parc.č. 246, parc.č. 249/1 a parc.č. 282 jsou situovány v severní části katastrálního území, v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, a po veřejné, nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku parc.č. 249/1 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Pozemky parc.č. 755/1 a parc.č. 755/2 jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, a po veřejné, nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.
Pozemek parc.č. 574/5 se nachází ve centrální části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Lesní pozemky parc.č. 226/3, parc.č. 249/2, parc.č. 502/4 a parc.č. 520 se nachází ve dvou lokalitách jako součást roztříštěné pozemkové dražby. Parcely jsou velmi dobře vylišitelné, poměrně dobře přístupné a částečně i stabilizované. Na pozemcích se nachází převážně mladé lesní porosty bez jakéhokoliv následného výchovného zásahu. Jedná se o les hospodářský a se způsobem ochrany jako pozemek určený k plnění funkcí lesa.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2023 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.