Dražba podílu id. 1/40 na pozemcích v obci Horní Bečva, okres Vsetín

spisová značka 139EX 08928/21-118

Aktuální čas

začátek dražby07.06.2022 13:30  konec dražby07.06.2022 14:29 typ majetkupozemky bez zařazení
vlastnické podíly
lokalitakraj Zlínský - okres Vsetín

nejnižší podání 6 667 Kč 

vydraženo za: 32 500 Kč 

výše předražku: 40 625 Kč  předražit lze do: 22.06.2022 14:29 - UKONČENO  kontaktní e-mail: drazby@exekucesumperk.cz 

znalecký posudek10 000 Kč dražební jistota1 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Dražba podílu id. 1/40 na pozemcích v obci Horní Bečva, okres Vsetín

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/40 k nemovitým věcem, a to pozemku parc.č. 1272/1 – trvalý travní porost, pozemku parc.č. 1272/2 – trvalý travní porost, pozemku parc.č. 1272/8 – trvalý travní porost, pozemku parc.č. 1272/9 – trvalý travní porost, pozemku parc.č. 1273/1 – trvalý travní porost, pozemku parc.č. 1273/2 – trvalý travní porost, pozemku parc.č. 1273/3 – ostatní plocha, pozemku parc.č. 1273/4 – ostatní plocha, pozemku parc.č. 1273/5 – trvalý travní porost, pozemku parc.č. 1275 - trvalý travní porost a pozemku parc.č. 1276 – trvalý travní porost, o celkové výměře 14 886 m2, vše v k.ú. a obci Horní Bečva, okres Vsetín, které jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po veřejné, částečně zpevněné komunikaci. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo zjištěno, že na části pozemků se nachází trasa nadzemního vedení a stromoví převážně náletového charakteru.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2023 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.