120 EX 28410/13-243 podíl 1/32 pozemků v k.ú. Mukařov u Úštěku, okres Litoměřice

spisová značka 120 EX 28410/13-243

Aktuální čas

začátek dražby16.03.2022 11:00  konec dražby16.03.2022 12:13 typ majetkupozemky bez zařazení
vlastnické podíly
lokalitakraj Ústecký - okres Litoměřice

nejnižší podání 92 000 Kč 

vydraženo za: 177 000 Kč 

výše předražku: 221 250 Kč  předražit lze do: 31.03.2022 12:13 - UKONČENO  kontaktní e-mail: podatelna@euk.cz 

znalecký posudek138 000 Kč dražební jistota20 000 Kč minimální příhoz5 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Jedná se o podíl 1/32 pozemků v k.ú. Mukařov u Úštěku, okres Litoměřice. Pozemky p.č. 5, 6, 8, 10, 17/2,
55/2, 567/4, 873/1, 906/1, 906/6 se nachází v západní zastavěné části obce. Jde o soubor převážně
sousedících pozemků nepravidelných tvarů. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Na travnatých
pozemcích je několik listnatých porostů. Na pozemku p.č. 555/2 jsou zpevněné plochy. K pozemkům vede
zpevněná komunikace ve vlastnictví Ústeckého kraje. V územním plánu jsou vedené jako plochy smíšené
obytné – venkovské, plochy výroby a skladování a plochy občanského vybavení – sportovní zařízení.
Pozemky p.č. 17/1, 334, 338/1, 349/9, 349/12, 532, 534/1, 534/2, 555/6, 567/2, 574/3, 578, 579, 582, 606/1,
606/7, 606/23, 606/24, 606/25, 606/32, 873/2, 873/4, 881/2 se nachází cca 1 km jihozápadně až
jihovýchodně od okraje zastavěné části obce. Jde o 3 soubory sousedících zemědělských pozemků pásových
tvarů. Soubory jsou na severní straně ohraničené zastavěnou částí obce a zpevněnou komunikací a nacházejí
se v lánu. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní až východní straně. K pozemkům vede zpevněná komunikace
ve vlastnictví Ústeckého kraje. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy smíšeného nezastavěného
území.

Fotogalerie

Fotogalerie dražby neobsahuje žádné obrázky
 
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2022 NeutriCS a.s.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.