Dražba podílu id. 1/48 na pozemcích (orná půda) v obci Bukovany, okres Olomouc

spisová značka 139EX 21855/20-081

Aktuální čas

začátek dražby28.02.2022 13:30  konec dražby28.02.2022 14:07 typ majetkupozemky bez zařazení
vlastnické podíly
lokalitakraj Olomoucký - okres Olomouc

nejnižší podání 7 334 Kč 

vydraženo za: 30 000 Kč 

výše předražku: 37 500 Kč  předražit lze do: 15.03.2022 14:07 - UKONČENO  kontaktní e-mail: drazby@exekucesumperk.cz 

znalecký posudek11 000 Kč dražební jistota3 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/48 k nemovitým věcem, a to pozemku parc.č. 599 – orná půda, parc.č. 600 – ostatní plocha, parc.č. 623 – ostatní plocha, parc.č. 624 – orná půda, parc.č. 729 – orná půda, parc.č. 816 – orná půda a parc.č. 1173 – orná půda, o celkové výměře 15.189 m2, vše v k.ú. Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, okres Olomouc. Pozemky parc.č. 599, parc.č. 600, parc.č. 623 a parc.č. 624 jsou situovány v severozápadní části katastrálního území s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemek parc.č. 729 je situovaný ve vnitřní části katastrálního území s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemek parc.č. 816 je situovaný v severní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek parc.č. 1173 je situovaný v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Všechny pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2022 NeutriCS a.s.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.