Opakovaná dražba podílu id. 11/60 na pozemcích v obci Velké Heraltice, okres Opava

spisová značka 139EX 05298/13

začátek dražby19.01.2021 13:30  konec dražby19.01.2021 14:00 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Moravskoslezský - okres Opava

nejnižší podání 10 000 Kč 

vydraženo za: 10 000 Kč 

výše předražku: 12 500 Kč  předražit lze do: 03.02.2021 14:00  kontaktní e-mail: drazby@exekucesumperk.cz 

znalecký posudek20 000 Kč dražební jistota3 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 11/60 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 32/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 577 m2; pozemku p.č. 106 - ostatní plocha, o výměře 213 m2; a pozemku p.č. 1357 - orná půda, o výměře 249 m2, vše v k.ú. Malé Heraltice, obec Velké Heraltice, okres Opava.
Pozemky p.č. St. 32/2 a p.č. 106 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v okrajové části zastavěného území obce Velké Heraltice, v místní části Malé Heraltice. Dle informací ČSÚ v obci Velké Heraltice je možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Velké Heraltice jsou pozemky vedeny ve stabilizovaných plochách: „BI - plochy bydlení individuálního.“
Pozemek p.č. 1357 se nachází v odlehlé, jihozápadní části katastrálního území. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2021 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.