Rodinný dům - Smidary

spisová značka 204 EX 2623/19-264

začátek dražby22.09.2020 10:00  konec dražby22.09.2020 11:20 typ majetkurodinné domy, obytné stavby
lokalitakraj Královéhradecký - okres Hradec Králové

nejnižší podání 1 973 400 Kč 

vydraženo za: 2 106 000 Kč 

znalecký posudek2 960 100 Kč dražební jistota200 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Předmětem dražby nemovitých věcí v rámci exekučního řízení je stavba k bydlení č. p. 41 včetně pozemku zastavěné plochy a nádvoří parc. č. St. 18/2, pozemku zahrady parc. č. 13 a pozemku ostatní plocha parc. č. 413/5. Předmětné nemovité věci spolu přímo sousedí a tvoří jeden funkční celek. Nacházejí se v obci Smidary - Chotělice v zástavbě rodinných domů.

Objekt k bydlení představuje jednopodlažní zděnou stavbu s obývaným podkrovím, obdélníkového půdorysu. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s pálenou střešní krytinou. Fasáda domu je původní břízolitová. Na fasádě orientované do ulice je již se zateplením bez omítky. Tepelná izolace již projevuje známky poškození vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření. Na objektu proběhla výměna oken a vstupních dveří. Okna jsou bílá platová, stejně tak i vchodové dveře. Na severní straně objektu se nachází vstupní veranda, na které byly zmenšeny okenní otvory. Na jihovýchodní straně navazuje na objektu rodinného domu přístavba garáže a kolny. Vstup do garáže je zajištěn zelenými plechovými vraty. Přístavba je zděná bez omítek. Dle Veřejného dálkového přístupu RÚIAN je předmětný objekt napojen na vodovod a elektřinu. Odpadní vody jsou svedeny do jímky. Dle provedeného místního šetření je objekt napojen na plynovod.

Znaleckému ústavu nebyl umožněn vstup do vnitřních prostor rodinného domu ani na pozemek. Pro účely ocenění předmětné nemovité věci je uvažován stav odpovídající venkovnímu stavu nemovité věci. Zastavěná plocha domu činí odhadem 180 m2. Na základě informací získaných z náhledu do katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu Znaleckého ústavu odhad užitné plochy domu činí 200 m2. Půdorys domu ani jiná technická dokumentace nebyly k dispozici.

Pozemek je oplocen zděným plotem s poškozenou omítkou. Vstup a vjezd na pozemek je zajištěn plechovými vraty a vrátky. Na pozemku se nachází travní porost a několik vzrostlých stromů. Mimo objekt rodinného domu se na pozemku nachází také stodola. Stodola je zděná, jednopodlažní se sedlovou střechou. Objekt je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Pro účely stanovení ceny obvyklé bude na objekt nahlíženo jako na příslušenství rodinného domu.

Parkování je možné v garáži a na vlastním pozemku.

Pozemek parc. č. St. 18/2 je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 126,00 m2. Pozemek parc. č. 13 je veden jako zahrada o výměře 535,00 m2. Pozemek parc. č. 413/5 je veden jako ostatní plocha s výměrou 32,00 m2. Celková výměra pozemků činí 2 693,00 m2.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2020 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.