Dražba vily s rozsáhlými pozemky v Heřmanově Městci (okres Chrudim)

spisová značka 154 EX 61/18

začátek dražby06.03.2020 12:00  konec dražby06.03.2020 13:00 typ majetkurodinné domy, obytné stavby
lokalitakraj Pardubický - okres Chrudim

nejnižší podání 8 293 334 Kč 

znalecký posudek12 440 000 Kč dražební jistota500 000 Kč minimální příhoz10 000 Kč

      doporučit

Popis

Jedná se o zděný, nepodsklepený víceúčelový objekt se třemi nadzemními podlažími a částečně využitým podkrovím se sklonitou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města HeřmanůvMěstec, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Jiráskova 580, 538 03 Heřmanův Městec. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném až mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Pozemky p.č. St. 2388 a p.č. 155/2 jsou navíc přístupné přes pozemek p.č. 151/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt pravděpodobně sestává z administrativních, provozních a bytových prostor s kompletním sociálním zařízením (podrobnější dispozice je uvedena v kopii Rozhodnutí o povolení změny užívání stavby, která je nedílnou součástí tohoto znaleckého posudku). Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmětocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dleodborného odhadu zpracovatele přibližně z roku 1939. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebenístanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbou objektu lze ke dni ocenění uvažovat jako dobrou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2020 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.