Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

Dražba garáže s pozemkem v Trmicích, okres Ústí nad Labem

spisová značka 167 EX 21522/14-282

ukončena 24.01.2023 09:57

vydraženo za: 130 000 Kč

Dražba 1/7 rodinného domu s pozemkem a příslušenstvím v obci Řetová, okres Ústí nad Orlicí

spisová značka 167 EX 158/16-221

ukončena 24.01.2023 11:20

vydraženo za: 38 700 Kč

120 EX 4839/18 podíl 1/30 rodinného domu s pozemky v obci Božice, okres Znojmo

spisová značka 120 EX 4839/18-253

ukončena 25.01.2023 11:42

vydraženo za: 47 000 Kč

Dražba podílu id. 1/3 na objektu (jiná stavba) v obci Přílepy, okres Kroměříž

spisová značka 139EX 35089/21

ukončena 25.01.2023 14:00

vydraženo za: 31 667 Kč

Dražba stavby pro bydlení s pozemky a příslušenstvím v Jablonci nad Nisou

spisová značka 131 EX 204/20-353

ukončena 26.01.2023 11:00

vydraženo za: 5 485 000 Kč

Dražba bytu 1+1 - podíl 1/3, Příbram

spisová značka 167 EX 41879/13-354

ukončena 26.01.2023 11:31

vydraženo za: 575 000 Kč

Dražba podílu id. 11/60 na pozemcích v obci Budyně nad Ohří, okres Litoměřice

spisová značka 139EX 12552/21

ukončena 31.01.2023 14:08

vydraženo za: 184 114 Kč

Dražba podílu id. 2/3 na RD v obci Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov

spisová značka 139EX 15561/14

ukončena 01.02.2023 14:28

vydraženo za: 460 000 Kč

Dražba 1/6 pozemků v k.ú. Třeboň, okres Jindřichův Hradec

spisová značka 167 EX 1462/14-316

ukončena 02.02.2023 09:33

vydraženo za: 30 000 Kč

stránka 1 z 1     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 
 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2023 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.