Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

dražba bytu 1+1 (38,69 m2) s garážovým stáním v Praze-Vršovicích

spisová značka 132 EX 266/23-69

ukončena 20.11.2023 13:21

vydraženo za: 4 550 000 Kč

dražba bytu 1+1 (40,47 m2) s garážovým stáním v Praze-Vršovicích

spisová značka 132 EX 266/23-70

ukončena 20.11.2023 12:48

vydraženo za: 4 600 000 Kč

lesní pozemek - podíl 1/2 v k.ú. Kunice u Říčan, okres Praha-východ

spisová značka 167 EX 513/15-232

ukončena 21.11.2023 09:29

vydraženo za: 26 000 Kč

Dražba podílu id. 1/12 na RD s pozemky v obci Dlouhý Most, okres Liberec

spisová značka 139EX 14910/19

ukončena 21.11.2023 14:38

vydraženo za: 300 000 Kč

120 EX 1360/20-325 - byt 2+1 s příslušenstvím (67 m2) v Horním Slavkově, okres Sokolov

spisová značka 120 EX 1360/20-325

ukončena 22.11.2023 12:06

vydraženo za: 950 000 Kč

Opakovaná dražba RD s pozemky v obci Hořesedly, okres Rakovník

spisová značka 139EX 22786/18

ukončena 28.11.2023 14:42

vydraženo za: 4 070 000 Kč

dražba rodinného domu - podíl 9/1400 v k.ú. Hanov u Lestkova, okres Tachov

spisová značka 184 EX 9795/15-873

ukončena 29.11.2023 11:05

vydraženo za: 10 066 Kč

dražba rodinného domu - podíl 1/4 v k.ú. Hrdly, okres Litoměřice

spisová značka 197 EX 3715/13-352

ukončena 29.11.2023 11:00

vydraženo za: 100 000 Kč

dražba podílu 1/24 na pozemku (parc. č. 50/3) v k.ú. Skála u Chrasti, obec Chrast, okres Chrudim

spisová značka 197 EX 17434/14-128

ukončena 29.11.2023 11:33

vydraženo za: 4 000 Kč

120 EX 18232/18-215 podíl 1/40 garáže v obci Milevsko, okres Písek

spisová značka 120 EX 18232/18-215

ukončena 29.11.2023 11:35

vydraženo za: 20 000 Kč

stránka 1 z 2     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 2 
 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2023 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.