Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

DRAŽBA 5828/20 - Podíl 1/2 na rodinném domě + pozemcích, obec Varnsdorf, okres Děčín

spisová značka 124 EX 5828/20

ukončena 16.11.2022 11:05

vydraženo za: 830 000 Kč

DRAŽBA 2672/21 - Podíl 1/4 orné půdy, obec Hostivice, okres Praha – západ

spisová značka 124 EX 2672/21

ukončena 16.11.2022 10:47

vydraženo za: 240 000 Kč

120 EX 5671/13-236 - 1/16 pozemků v k.ú. Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou

spisová značka 120 EX 5671/13

ukončena 16.11.2022 11:41

vydraženo za: 20 000 Kč

120 EX 5671/13-238 - 1/16 pozemků v k.ú. Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou

spisová značka 120 EX 5671/13

ukončena 16.11.2022 11:45

vydraženo za: 15 200 Kč

DRAŽBA 5770/21 - Podíl 1/4 rod.rekr se zahradou, obec Otaslavice, okres Prostějov

spisová značka 124 EX 5770/21

ukončena 16.11.2022 11:15

vydraženo za: 186 000 Kč

120 EX 5671/13-237 - 1/16 pozemku v k.ú. Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou

spisová značka 120 EX 5671/13

ukončena 16.11.2022 11:35

vydraženo za: 4 200 Kč

Dražba podílu id. 30/128 na pozemcích v obci Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

spisová značka 139EX 05682/16

ukončena 22.11.2022 14:00

vydraženo za: 21 334 Kč

Opakovaná dražba RD v obci Velké Popovice, okres Praha-východ

spisová značka 139EX 25240/21

ukončena 23.11.2022 14:00

vydraženo za: 3 772 500 Kč

dražba 1/2 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím v k.ú. Kostelní Střimelice, obec Stříbrná Skalice, okres Praha-vých...

spisová značka 132 EXD 1/22

ukončena 24.11.2022 12:00

vydraženo za: 1 650 000 Kč

stránka 1 z 1     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 
 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2022 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.