Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

120 EX 6540/21-188 podíl 1/36 pozemků v k.ú. Dolní Žandov, okres Cheb

spisová značka 120 EX 6540/21-188

ukončena 05.06.2024 11:46

vydraženo za: 75 000 Kč

120 EX 23035/15-190 podíl 1/4 rodinné rekreace v obci Borovany, okres České Budějovice

spisová značka 120 EX 23035/15-190

ukončena 05.06.2024 11:36

vydraženo za: 216 000 Kč

Dražba podílu id. 1/4 na pozemku (les) v obci Beřovice, okres Kladno

spisová značka 139EX 04210/13

ukončena 06.06.2024 16:18

vydraženo za: 30 444 Kč

dražba rodinného domu - podíl 1/9 v obci Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

spisová značka 167 EX 7198/14-380

ukončena 11.06.2024 10:40

vydraženo za: 107 000 Kč

DJ - 9439/16 - Podíl 1/3 Bytové jednotky + podíl 70/901 na společných částech budovy + 70/2703 na pozemku v obci Mirovic...

spisová značka 124 EX 9439/16

ukončena 12.06.2024 10:27

vydraženo za: 400 000 Kč

DRAŽBA 2702/23 - Podíl 1/2 chaty bez č.p. + zahrada a podíl 1/36 na pozemcích v obci Zákupy, okres Česká Lípa

spisová značka 124 EX 2702/23

ukončena 12.06.2024 11:48

vydraženo za: 240 667 Kč

dražba 1/13 pozemků v obci Domoušice, okres Louny

spisová značka 197 EX 9089/15-71

ukončena 12.06.2024 11:31

vydraženo za: 5 400 Kč

dražba 13/48 pozemku v k.ú. Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

spisová značka 197 EX 2368/14-149

ukončena 12.06.2024 13:01

vydraženo za: 10 000 Kč

dražba 1/20 rodinného domu + 1/20 pozemků v obci Libouchec, okres Ústí nad Labem

spisová značka 167 EX 9905/15-422

ukončena 18.06.2024 09:20

vydraženo za: 53 400 Kč

Dražba podílu id. 1/4 na RD v obci Hostěradice, okres Znojmo

spisová značka 139EX 03389/20

ukončena 18.06.2024 14:03

vydraženo za: 51 000 Kč

stránka 1 z 1     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 
 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.