Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr Kolín

spisová značka 130 EX 924/18-65/E 1

ukončena 12.03.2019 11:15

vydraženo za: 1 615 000 Kč

Dražba pozemků (8 678 m2) - podíl 1/4, okr. Liberec

spisová značka 131 EX 1704/14-165

ukončena 13.03.2019 10:02

vydraženo za: 46 000 Kč

Dražba řadové garáže - podíl 1/2, okr. Liberec

spisová značka 131 ED 1/18

ukončena 13.03.2019 10:00

vydraženo za: 36 000 Kč

120EX35122/13 podíl 1/24 pozemků v k.ú. Dvorec, okres Plzeň - jih

spisová značka 120EX35122/13

ukončena 13.03.2019 11:30

vydraženo za: 2 800 Kč

120 EX 10824/16-160 podíl 1/6 pozemků v k.ú. Šaratice

spisová značka 120 EX 10824/16-160

ukončena 13.03.2019 11:43

vydraženo za: 48 300 Kč

120 EX 25852/13 - 3/8 na pozemcích v obci Veliká Ves-Vitčice, okres Chomutov

spisová značka 120 EX 25852/13

ukončena 13.03.2019 11:30

vydraženo za: 32 000 Kč

120 EX 10824/16-161 podíl 1/6 pozemků v k.ú. Šaratice

spisová značka 120 EX 10824/16-161

ukončena 13.03.2019 11:30

vydraženo za: 2 500 Kč

Dražba 5467/18-01 - Bytová jednotka č.2134/18 v Karlových Varech

spisová značka 124 EX5467/18-01

ukončena 13.03.2019 11:49

vydraženo za: 3 340 000 Kč

Dražba 5467/18-03 - Bytová jednotka č.2134/23 v Karlových Varech

spisová značka 124 EX5467/18-03

ukončena 13.03.2019 12:51

vydraženo za: 3 000 000 Kč

Dražba 5467/18-02 - Bytová jednotka č.2134/29 v Karlových Varech

spisová značka 124 EX5467/18-02

ukončena 13.03.2019 13:31

vydraženo za: 4 086 667 Kč

stránka 1 z 3     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 2 3 
 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2019 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.