Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

Dražba zemědělských pozemků (51 115 m2) - podíl 1/8, okr. Tábor

spisová značka 130 EX 352/10-115/E 1

ukončena 11.09.2018 11:18

vydraženo za: 130 000 Kč

Spoluvlastnický podíl 1/3 k pozemku orné půdy, k. ú. Chlum u Zbýšova

spisová značka 204 EX 3887/16-262

ukončena 11.09.2018 10:25

vydraženo za: 55 000 Kč

Dražba podílu id. 1/18 na pozemcích v obci Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem

spisová značka 139EX 48789/14

ukončena 11.09.2018 14:01

vydraženo za: 90 000 Kč

Dražba RD (173 m2) s pozemky a příslušenstvím, okr. Mělník

spisová značka 131 EX 31/17-215

ukončena 12.09.2018 10:00

vydraženo za: 3 335 334 Kč

Dražba 7740/16- Podíl 1/2 na domě v obci Březina, okres Mladá Boleslav

spisová značka 124 EX7740/16

ukončena 12.09.2018 10:45

vydraženo za: 450 000 Kč

120 EX 13032/16 byt 2+1 umístěný ve 2. NP bytového domu v Kadani

spisová značka 120 EX 13032/16

ukončena 12.09.2018 11:48

vydraženo za: 540 000 Kč

120 EX 10825/14 pozemek v k.ú. Černovír

spisová značka 120 EX 10825/14

ukončena 12.09.2018 11:43

vydraženo za: 272 000 Kč

120 EX 18663/13 rodinná rekreace v Ústí nad Labem

spisová značka 120 EX 18663/13

ukončena 12.09.2018 11:30

vydraženo za: 325 500 Kč

Dražba 1383/13- Podíl 1/3 na domě v obci Žandov, okres Česká Lípa

spisová značka 124 EX1383/13

ukončena 12.09.2018 13:17

vydraženo za: 155 333 Kč

Dražba podílu id. 1/8 na jiné stavbě (chata) v obci Most

spisová značka 139EX 09994/13

ukončena 12.09.2018 14:00

vydraženo za: 26 670 Kč

stránka 1 z 4     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 2 3 4 
 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2018 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.