Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

120 EX 11206/18 - 1/6 bytu 3+1 v obci Trstěnice, okres Cheb

spisová značka 120 EX 11206/18

ukončena 24.05.2023 11:30

vydraženo za: 63 000 Kč

dražba pozemků - podíl 3/24 v k.ú. Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín

spisová značka 197 EX 5170/14-110

ukončena 24.05.2023 11:30

vydraženo za: 28 000 Kč

Opakovaná dražba podílu id. 1/4 na pozemku v obci Košařiska, okres Frýdek-Místek

spisová značka 139EX 04597/13

ukončena 24.05.2023 14:04

vydraženo za: 101 500 Kč

dražba bytu - podíl 1/6, Praha - Záběhlice

spisová značka 167 EX 10420/15-208

ukončena 25.05.2023 11:47

vydraženo za: 513 513 Kč

dražba bytu 3+1 - podíl 1/10 v Příbrami

spisová značka 167 EX 22329/14-213

ukončena 30.05.2023 11:56

vydraženo za: 244 000 Kč

120 EX 5243/15 - 1/2 pozemků v obci Malé Březno, okres Ústí nad Labem

spisová značka 120 EX 5243/15

ukončena 31.05.2023 11:32

vydraženo za: 94 000 Kč

120 EX 14927/19 - 1/3 pozemků v k.ú. Milešov nad Vltavou, část obce Milešov, okres Příbram

spisová značka 120 EX 14927/19

ukončena 31.05.2023 12:01

vydraženo za: 39 000 Kč

120 EX 2740/18-244 podíl 1/5 pozemků v obci Mikulovice, okres Jeseník

spisová značka 120 EX 2740/18-244

ukončena 31.05.2023 11:30

vydraženo za: 20 000 Kč

120 EX 584/15 - 1/12 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím v Ústí nad Labem-městská část Svádov

spisová značka 120 EX 584/15

ukončena 31.05.2023 11:30

vydraženo za: 44 000 Kč

167 EX 4903/15-354 dražba pozemku - podíl 1/4, k.ú. Smidary, okres Hradec Králové

spisová značka 167 EX 4903/15-354

ukončena 06.06.2023 11:25

vydraženo za: 11 000 Kč

stránka 1 z 2     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 2 
 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2023 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.