Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

DRAŽBA BYTU V ÚSTÍ NAD LABEM

spisová značka 118 EX 101/18

ukončena 13.05.2019 11:47

vydraženo za: 811 000 Kč

Dražba garáže s pozemkem, okr. Tachov

spisová značka 167 EX 4700/17-133

ukončena 14.05.2019 10:09

vydraženo za: 188 000 Kč

Dražba rekreační chaty s pozemky - podíl 1/2, okr. Chomutov Druhou polovinu prodává v dražbě dne 29.5.2019 od 9:30 FÚ v...

spisová značka 130 ED 6/18-15/

ukončena 14.05.2019 10:00

vydraženo za: 183 500 Kč

Dražba zemědělského pozemku (8 723 m2) - podíl 3/18

spisová značka 167 EX 6789/14-239

ukončena 14.05.2019 13:32

vydraženo za: 40 000 Kč

Dražba podílů na pozemcích v obci Pardubice, okres Pardubice

spisová značka 139EX 3076/14

ukončena 14.05.2019 14:00

vydraženo za: 13 340 Kč

166 DD 115/18: Rodinný dům a stavební pozemek v obci Vracov (okres Hodonín)

spisová značka 166 DD 115/18

ukončena 15.05.2019 12:12

vydraženo za: 1 468 000 Kč

DRAŽBA 9493/16 - Průmyslové objekty v obci Otrokovice, okres Zlín

spisová značka 124 EX9493/16

ukončena 15.05.2019 10:54

vydraženo za: 856 000 Kč

120 EX 3302/16 - garáž v Havlíčkově Brodě

spisová značka 120 EX 3302/16

ukončena 15.05.2019 11:50

vydraženo za: 220 000 Kč

120 EX 6448/16 podíl 1/6 pozemků v k.ú. Horní Temenice

spisová značka 120 EX 6448/16

ukončena 15.05.2019 11:39

vydraženo za: 145 000 Kč

120 EX 2805/14 podíl 1/4 rodinného domu v Jiříkově

spisová značka 120 EX 2805/14

ukončena 15.05.2019 11:30

vydraženo za: 22 500 Kč

stránka 1 z 3     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 2 3 
 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2019 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.