Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

120 EX 10558/14 podíl 1/2 pozemků v k.ú. Poříčany

spisová značka 120 EX 10558/14

ukončena 31.10.2018 12:39

vydraženo za: 136 600 Kč

120 EX 5535/17-69 podíl 1/4 pozemků v k.ú. Palupín

spisová značka 120 EX 5535/17-69

ukončena 31.10.2018 11:48

vydraženo za: 35 000 Kč

120 EX 3631/13 rodinný dům v obci Libá

spisová značka 120 EX 3631/13

ukončena 31.10.2018 11:45

vydraženo za: 372 500 Kč

Dražba bytové jednotky 3+1 v obci Brno

spisová značka 139EX 00280/16

ukončena 05.11.2018 14:34

vydraženo za: 2 720 000 Kč

Dražba podílu id. 1/4 na bytové jednotce 3+1 v obci Olomouc

spisová značka 139EX 13878/13

ukončena 06.11.2018 14:48

vydraženo za: 401 640 Kč

166 DD 13/17: Zemědělská půda v obci Archlebov (okres Hodonín)

spisová značka 166 DD 13/17

ukončena 07.11.2018 11:17

vydraženo za: 62 000 Kč

120 EX 29389/15 podíl 1/2 rodinného domu v Čestíně

spisová značka 120 EX 29389/15

ukončena 07.11.2018 11:48

vydraženo za: 500 000 Kč

166 DD 288/18: id. 3/16 RD a související pozemky v obci Lednice (okres Břeclav)

spisová značka 166 DD 288/18

ukončena 07.11.2018 12:00

vydraženo za: 139 708 Kč

120EX15726/16 podíl 1/2 garáže v obci Rotava, okres Sokolov

spisová značka 120EX15726/16

ukončena 07.11.2018 11:30

vydraženo za: 24 000 Kč

120 EX 2265/16 podíl 1/2 rodinného domu v obci Nečtiny

spisová značka 120 EX 2265/16

ukončena 07.11.2018 11:47

vydraženo za: 319 800 Kč

stránka 1 z 3     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 2 3 
 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2018 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.