Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

Dražba pozemků v k.ú. Volavec, okres Semily

spisová značka 184 EX 1871/15-185

ukončena 21.09.2022 11:08

vydraženo za: 31 334 Kč

DRAŽBA 7617/16 - Jiná stavba na pozemku cizího vlast., obec Hamr, okres Jindřichův Hradec

spisová značka 124 EX 7617/16

ukončena 21.09.2022 11:27

vydraženo za: 787 000 Kč

120 EX 528/13 - 1/2 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím v obci Červené Pečky, okres Kolín

spisová značka 120 EX 528/13

ukončena 21.09.2022 11:30

vydraženo za: 624 000 Kč

120 EX 41482/13-177 podíl 1/2 pozemků v k.ú. Vlčnov, okres Uherské Hradiště

spisová značka 120 EX 41482/13-1777

ukončena 21.09.2022 11:30

vydraženo za: 65 000 Kč

Dražba pozemků v obci Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

spisová značka 139EX 11068/21

ukončena 21.09.2022 14:03

vydraženo za: 175 000 Kč

Dražba pozemku - podíl 1/12, k.ú. Třebotov, okres Praha - západ

spisová značka 167 EX 105338/13-690

ukončena 22.09.2022 09:29

vydraženo za: 15 000 Kč

Dražba pozemku - podíl 1/6, k.ú. Třebotov, okres Praha - západ

spisová značka 167 EX 105338/13-691

ukončena 22.09.2022 09:29

vydraženo za: 20 000 Kč

Dražba podílu id. 1/2 na pozemku (zahrada se stavbou rod. rekreace) v obci Chotěmice, okres Tábor

spisová značka 139EX 11185/16

ukončena 27.09.2022 14:45

vydraženo za: 325 000 Kč

120 EX 27160/16 - chata s pozemky a příslušenstvím v obci Dolní Kounice, okres Brno-venkov

spisová značka 120 EX 27160/16

ukončena 29.09.2022 11:38

vydraženo za: 757 000 Kč

stránka 1 z 1     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 
 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2022 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.