Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

dražba bytu - podíl 1/3 v Ústí nad Labem - Severní Terasa

spisová značka 167 EX 15212/14-433

ukončena 07.05.2024 13:21

vydraženo za: 700 000 Kč

DRAŽBA - 5016/23 - Podíl 1/4 orné půdy, obec Karlík, okres Praha-západ

spisová značka 124 EX 5016/23

ukončena 09.05.2024 13:30

vydraženo za: 452 000 Kč

Opakovaná dražba podílu id. 1/4 na objektu rodinné rekreace se zahradou v obci Tábor, okres Tábor

spisová značka 139EX 13800/18

ukončena 09.05.2024 14:04

vydraženo za: 165 500 Kč

Dražba rekreační chatky - podíl 1/10, okr. Česká Lípa

spisová značka 184 EX 1251/17-332

ukončena 15.05.2024 11:00

vydraženo za: 6 000 Kč

dražba 1/8 pozemku s příslušenstvím v obci Kudlov, okres Zlín

spisová značka 197 EX 85823/13-83

ukončena 15.05.2024 11:00

vydraženo za: 26 000 Kč

dražba 1/6 pozemku s příslušenstvím v obci Šluknov – městská část Císařský, okres Děčín

spisová značka 197 EX 2016/22-45

ukončena 15.05.2024 11:33

vydraženo za: 18 000 Kč

Dražba podílu id. 1/20 na RD s pozemky, obec Drnholec, okres Břeclav

spisová značka 139ex 24630/14

ukončena 15.05.2024 14:00

vydraženo za: 86 667 Kč

dražba garáže v obci Hostěradice, okres Znojmo

spisová značka 131 EX 4274/18-216

ukončena 16.05.2024 11:00

vydraženo za: 120 000 Kč

Opakovaná dražba podílu id. 1/2 na pozemku v obci Tišice, okres Mělník

spisová značka 139EX 21357/16

ukončena 16.05.2024 14:00

vydraženo za: 57 500 Kč

stránka 1 z 1     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 
 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.