DRAŽBA 2845/23 - Rodinný dům a pozemky v obci Včelná, okres České Budějovice

spisová značka 124 EX 2845/23

Aktuální čas

začátek dražby03.07.2024 10:00  konec dražby03.07.2024 10:15 typ majetkurodinné domy, obytné stavby
zemědělská půda
ostatní
lokalitakraj Jihočeský - okres České Budějovice

nejnižší podání 7 240 000 Kč 

znalecký posudek10 860 000 Kč dražební jistota700 000 Kč minimální příhoz50 000 Kč

 DRAŽBA ZRUŠENA - UHRAZENO

Popis

Zahájeníelektronické dražby: dne 03.07.2024 v 10:00 hod.Rodinný dům a pozemky v obciVčelná, okres ČeskéBudějovice Pozemek parc. č. 723/360 (orná půda) a pozemek parc.č. 723/712 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 771Včelná, způsob využití: rod. dům, vše v kat. území Včelná, obec Včelná, částobce Včelná, okres České Budějovice, zapsáno na LV 1159. Samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 771.Budova je založena na základových pasech s hydroizolací. Konstrukce budovy jezděná a její stavebně - technický stav je odpovídající částečné rozestavěnosti.Dům není podsklepený. Střecha budovy je pultová s krytinou z folie. Jedná se onovostavbu. Okna domu jsou osazena. K domu patří částečně oplocená zahrada avestavěná garáž. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. V domě se nachází technická místnost, pokoj, chodba,pokoj, koupelna, pokoj, předsíň, chodba a druhá nedostavěná koupelna. Dům bylkolaudován před 2 lety. Koupelna je se sprchovým koutem. Podlahy jsou pokrytévinylem, koberci a keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. Dům je určen kdokončení výstavby. V domě se nachází příprava na chytrý dům Loxone. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena napřípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. K domu je přivedena přípojkaplynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je podlahové, tepelnýmčerpadlem. Na pozemku parc. č. 723/712 stojí stavba rodinnéhodomu č.p. 771. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha anádvoří o celkové výměře 231 m2. Pozemek parc. č. 723/360 navazuje na stavebnípozemek parc. č. 723/712 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastrunemovitostí je veden jako orná půda o celkové výměře 611 m2. Pozemky jsourovinaté a travnaté. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsoupřístupné přes pozemek parc. č. 723/319 ve vlastnickém právu obce Včelná. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.