Dražba podílu id. 1/15 na pozemcích v obci Vrbatův Kostelec, okres Chrudim

spisová značka 139EX 20846/18

Aktuální čas

začátek dražby23.05.2024 13:30  konec dražby23.05.2024 14:00 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Pardubický - okres Chrudim

nejnižší podání 31 334 Kč 

vydraženo za: 43 334 Kč 

výše předražku: 54 168 Kč  předražit lze do: 07.06.2024 14:00 - UKONČENO  kontaktní e-mail: drazby@exekucesumperk.cz 

znalecký posudek47 000 Kč dražební jistota10 000 Kč minimální příhoz3 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/15 k pozemku parc.č. 367 - orná půda, o výměře 7.459 m2, parc.č. 383 - trvalý travní porost, o výměře 828 m2, parc.č. 480/10 - orná půda, o výměře 10.535 m2, a parc.č. 495/1 - orná půda o výměře 3.824 m2, vše v k.ú. a obci Vrbatův Kostelec, okres Chrudim, které jsou situovány v jižní až jihovýchodní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek.

Pozemek parc.č. 367 je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, pozemek parc.č. 480/10 je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci a přes nezpevněný zemědělský pozemek. Zbývající pozemky parc.č. 383 a parc.č. 495/1 jsou přístupné přes nezpevněné zemědělské pozemky.

Pozemky parc.č. 367 a parc.č. 480/10 jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.