dražba pozemků - podíl 1/3 v k.ú. Bučovice, okres Vyškov

spisová značka 167 EX 9807/11-604

Aktuální čas

začátek dražby23.05.2024 09:00  konec dražby23.05.2024 09:55 typ majetkuzemědělská půda
pozemky bez zařazení
vlastnické podíly
lokalitakraj Jihomoravský - okres Vyškov

nejnižší podání 54 934 Kč 

vydraženo za: 125 000 Kč 

znalecký posudek82 400 Kč dražební jistota10 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Dražené pozemky se nacházejí cca 1,2 km jihozápadně od okraje zastavěné části města Bučovice. Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, vodní plocha a orná půda o výměře 12 405 m2. Soubor pozemků je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a na východní a západní straně listnatými porosty. Na pozemcích parc. č. 2668/5, parc. č. 2668/8 a parc. č. 2671/46 se nacházejí listnaté a keřové porosty. Na pozemku parc. č. 2730/17 se nachází koryto místního potoka. Ostatní pozemky jsou zemědělské. Pozemky jsou svažité k severovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky částečně využívané. K pozemkům vede nezpevněná příjezdová cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků. Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Ždánický les. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna. Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost nebylo do dne zpracování posudku reagováno.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.