dražba rodinného domu - podíl 1/8 v obci Hlavečník, okres Pardubice

spisová značka 167 EX 15884/10-494

Aktuální čas

začátek dražby14.05.2024 09:00  konec dražby14.05.2024 10:41 typ majetkurodinné domy, obytné stavby
vlastnické podíly
lokalitakraj Pardubický - okres Pardubice

nejnižší podání 81 500 Kč 

vydraženo za: 159 000 Kč 

znalecký posudek122 250 Kč dražební jistota30 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Rodinný dům č.p. 44 se nachází ve střední části obce Hlavečník v okrese Pardubice. Nemovitost se skládá z několika objektů, obytná část, na kterou navazuje hospodářská část, vedlejší stavba (kolna, dílna), objekt bývalé prádelny a původní vedlejší stavba (v současnosti využívaná k bydlení). Objekty jsou postaveny na pozemku parc. č.st. 1, k nemovitosti dále patří 2 studny (jedna je nefunkční), venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemek parc. č. 2/1.Objekty po levé (východní) straně pozemku nejsou vedeny v Katastru nemovitostí, nebyly dohledány žádné podklady, zda byla zkolaudovány. 
Rodinný dům – obytná část : Jedná se o přízemní dům s nevyužitým půdním prostorem. V přízemí je veranda s WC, následuje chodba, kuchyň, 3 pokoje, koupelna a spíž. Půdní prostor je nevyužitý. Obvodová konstrukce domu je zděná ze smíšeného výplňového zdiva tloušťky 750mm, základy jsou kamenné bez izolací proti zemní vlhkosti. Strop nad 1.NP je dřevěný s rovným podhledem. Střecha je sedlová s klasickým dřevěným krovem a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou podstandardní. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, fasáda je břízolitová, místy poškozená. V koupelněje proveden obklad stěn keramickými obklady. Okna jsou dřevěná špaletová, dveře dřevěné náplňové. Podlahy v domě jsou standardní betonové nebo prkenné s kobercem, v jednom pokoji jsou dřevěné parkety, na verandě, v chodbě a v koupelně je keramická dlažba. V domě je proveden rozvod vody (přípojka ze studny), kanalizace (napojeno do žumpy) a elektřiny(220 i 380V). Plynová přípojka není provedena. Teplá voda je připravována elektrickým boilerem, vytápění v domě bylo ústřední teplovodní s radiátory a kotlem na tuhá paliva. V současné době je systém nefunkční, kotel je odstraněn. V pokojích jsou kamna na tuhá paliva. Původní stáří rodinného domu nebylo zjištěno, odhaduji na cca 100 let. V průběhu let byly prováděny drobné rekonstrukce, opravy a modernizace. Podle informace spolumajitelky došlo k nadezdění a zvýšení konstrukce krovu a střechy. Stávající technický stav domu je však zhoršený.  
Hospodářská část – navazuje na obytnou část domu, obvodová konstrukce je zděná ze smíšeného zdiva, strop standardní rovný, střecha je sedlová s dřevěným krovem a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou zhoršené. Vnitřní omítky vápenné špatné, podlaha betonová hrubá. Jsou zde dřevěné schody do půdního prostoru, vedou sem dřevěná vrata. Rozvod elektřiny je nefunkční. Stáří je stejné jako u obytné části tj. cca 100 let, technický stav je špatný.  
Vedlejší stavba – kolna, dílna –jedná se o samostatně stojící stavbu na pozemku v blízkosti hospodářské části. Obvodová konstrukce je zděná z cihelného zdiva, strop standardní rovný, střecha je pultová s mírným sklonem a krytinou s osinkocementovými vlnitými deskami. Klempířské konstrukce nejsou provedeny. Vnitřní omítky vápenné štukové, venkovní omítka je pouze částečně, podlaha je betonová. Do stavby vedou dřevěná vrata a dřevěné okno. Rozvod elektřiny je nefunkční. Stáří je odhadováno na 60 let, technický stav je špatný.  
Vedlejší stavba – bývalá prádelna –jedná se o samostatně stojící stavbu v levé zadní části pozemku. Obvodová konstrukce je zděná z cihelného zdiva tloušťky 40cm, strop standardní rovný (v části půdorysu), střecha je sedlová s dřevěným krovem a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou částečně provedeny, jsou však ve špatném stavu.Vnitřní omítky vápenné štukové, venkovní omítka je pouze částečně, podlaha jebetonová s keramickou dlažbou. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře dřevěné náplňové. V objektu je proveden rozvod vody, kanalizace a elektřiny, jeho funkčnost nebylo možné ověřit. Stáří je odhadováno na 60 let, technický stav je zhoršený až špatný.  
Obytná část 2 – bývalá prádelna –jedná se o samostatně stojící stavbu v levé přední části pozemku. Stavba je podsklepená (sklep nebyl zpřístupněn), má využité přízemí a nevyužitý půdníprostor. V přízemí je veranda, chodba, komora, kuchyň a pokoj. Obvodová konstrukce je zděná z cihelného zdiva, strop standardní rovný, střecha je sedlová s dřevěným krovem a osinkocementovými šablonami. Klempířské konstrukce jsou provedeny, vnitřní omítky vápenné štukové, venkovní omítka je břízolitová, podlaha je betonová s PVC a prkenná, na verandě je keramická dlažba. Okna jsou dřevěná špaletová, dveře dřevěné náplňové. V objektu je proveden rozvod vody, kanalizace a elektřiny. Vytápění je kamny na tuhá paliva (rozvod ÚT s radiátory je nefunkční). Stáří je odhadováno na 80 let, technický stav je zhoršený.  
Příslušenství: 1x Studna kopaná nezjištěné hloubky + elektrické čerpadlo 1x Studna kopaná nefunkční Venkovní úpravy přípojky inženýrských sítí (voda ze studny, kanalizace do žumpy, elektřina) zpevněné plochy, vrata, vrátka, oplocení

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.