Dražba pozemků - podíl 1/8, k.ú. Velké Pavlovice, okres Břeclav

spisová značka 167 EX 4350/17-351

Aktuální čas

začátek dražby16.08.2022 11:00  konec dražby16.08.2022 11:37 typ majetkuzemědělská půda
vlastnické podíly
lokalitakraj Jihomoravský - okres Břeclav

nejnižší podání 8 000 Kč 

vydraženo za: 39 500 Kč 

výše předražku: 49 375 Kč  předražit lze do: 31.08.2022 11:37 - UKONČENO  kontaktní e-mail: kcerna@exekutorskyurad.eu 

znalecký posudek12 000 Kč dražební jistota3 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Draženépozemky se nacházejí cca 2,1 km severozápadně a cca 2,3 km jihovýchodně odokraje zastavěné části města Velké Pavlovice. Jedná se o nesousedící zemědělsképozemky pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedenéjako orná půda o výměře 3.647 m2. Pozemek parc. č. 4878 je najihovýchodní straně ohraničený nezpevněnou cestou, nachází se v lánu a jesvažitý k jihovýchodní straně. Rovinatý pozemek parc. č. 8414 je naseverní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V doběoceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemku parc. č. 4878 vedenezpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 4881, který je vevlastnictví města Velké Pavlovice. Příslušenstvínebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna.Vevěci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatelzjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnostMoravská Agra a.s. Velké Pavlovice nemá na pozemek uzavřenou žádnou nájemnísmlouvu.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2022 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.