Spoluvlastnický podíl id. 1/8 objektu bydlení a pozemků v obci Cerhenice, okr. Kolín

spisová značka 018 EX 1268/15

Aktuální čas

začátek dražby21.06.2022 10:20  konec dražby21.06.2022 10:30 typ majetkurodinné domy, obytné stavby
zemědělská půda
vlastnické podíly
lokalitakraj Středočeský - okres Kolín

nejnižší podání 429 131 Kč 

vydraženo za: 450 000 Kč 

výše předražku: 562 500 Kč  předražit lze do: 06.07.2022 10:30 - UKONČENO  kontaktní e-mail: glac@exekutor-prostejov.cz 

znalecký posudek643 696 Kč dražební jistota125 000 Kč minimální příhoz10 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Rodinný dům se nachází na pozemku p.č. 84, spolu s pozemky p.č. 37/1, 37/3, 606/1, 41/3 a 39/7
tvoří funkční celek a je s nimi také užíván.
Na pozemku p.č. 84 se nachází drobné hospodářské stavby (stodola a kolna a přístřešek).
Na pozemku p.č. 606/1 je stavba ve vlastnictví jiného vlastníka (Zemědělské družstvo Cerhenice
v likvidaci, Cerhenice). Dle informace spoluvlastníka pozemku není uzavřena nájemní smlouva na
pronájem pozemku pod budovou, budova není k datu místního šetření užívána a není zde zřízeno

věcné břemeno přístupu.
Pozemky p.č. 394, 495/23, 810/6, 810/11, 816/4, 822/2 jsou využívané k zemědělské činnosti. Dle
územního plánu obce se jedná o pozemky nezastavitelné.
Pozemky jsou dle portálu eagri součástí půdních bloků, jsou pravděpodobně pronajímány
k zemědělské činnosti, nájemní smlouvy nejsou k dispozici.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2022 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.