Dražba pozemků (12 312 m2) - podíl 1/7, okr. Olomouc

spisová značka 197 EX 92272/12-101

Aktuální čas

začátek dražby19.01.2022 10:30  konec dražby19.01.2022 11:12 typ majetkupozemky bez zařazení
vlastnické podíly
lokalitakraj Olomoucký - okres Olomouc

nejnižší podání 16 000 Kč 

vydraženo za: 150 000 Kč 

znalecký posudek24 000 Kč dražební jistota8 000 Kč minimální příhoz3 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Oceňované pozemky parc. č. 419/12, parc. č. 420/44, parc. č. 420/71, parc. č. 449/2, parc. č. 516/5,parc. č. 516/20, parc. č. 529/27, parc. č. 545/7, parc. č. 545/46, parc. č. 545/57 a parc. č. 603/5 senacházejí do cca 1 km okolo zastavěné části obce Krčmaň. Jedná se o nesousedící zemědělsképozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda,ostatní plocha, lesní pozemek a vodní plocha o výměře 12 312 m2. Na pozemcích parc. č. 545/7,parc. č. 545/46 a parc. č. 545/57 se nacházejí koryta místních potoků. Na pozemcích parc. č. 516/5,parc. č. 516/20 a parc. č. 529/27 se nacházejí nezpevněné cesty. Na pozemcích parc. č. 449/2 a parc.č. 603/5 se nacházejí lesní porosty. Ostatní pozemky jsou zemědělské. Pozemky jsou rovinné ažmírně svažité. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vedezpevněná komunikace nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2022 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.