Dražba pozemků (19 339 m2) - podíl 1/33, okr. Litoměřice

spisová značka 197 EX 171/17-79

Aktuální čas

začátek dražby10.11.2021 11:00  konec dražby10.11.2021 11:31 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Ústecký - okres Litoměřice

nejnižší podání 4 000 Kč 

vydraženo za: 10 000 Kč 

výše předražku: 12 500 Kč  předražit lze do: 25.11.2021 11:31 - UKONČENO  kontaktní e-mail: hockicko@exekutor-jesenik.cz 

znalecký posudek6 000 Kč dražební jistota2 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Oceňované pozemky se nacházejí cca 700 m severozápadě a cca 300 m jižně od okraje zastavěné části obce Soběnice. Jedná se o dva nesousedící soubory lesních pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemek, chmelnice a trvalý travní porost o výměře 19 415 m2. Lesní pozemky jsou ohraničené ornou půdou. Na pozemcích se nachází listnatý lesní porost (dub, jasan) starý cca 117 let. Travnatý pozemek parc. č. 861/17 je na jihozápadní straně ohraničený zpevněnou cestou. Na pozemku se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemku parc. č. 861/17 vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1099, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. K ostatním pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1078, který je ve vlastnictví České republiky.Pozemky se nacházejí v CHKO České středohoří. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2022 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.