Dražba pozemků (19 339 m2) - podíl 1/33, okr. Litoměřice

spisová značka 197 EX 171/17-79

začátek dražby10.11.2021 11:00  konec dražby10.11.2021 11:30 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Ústecký - okres Litoměřice

nejnižší podání 4 000 Kč 

znalecký posudek6 000 Kč dražební jistota2 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

      doporučit

Popis

Oceňované pozemky se nacházejí cca 700 m severozápadě a cca 300 m jižně od okraje zastavěné části obce Soběnice. Jedná se o dva nesousedící soubory lesních pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemek, chmelnice a trvalý travní porost o výměře 19 415 m2. Lesní pozemky jsou ohraničené ornou půdou. Na pozemcích se nachází listnatý lesní porost (dub, jasan) starý cca 117 let. Travnatý pozemek parc. č. 861/17 je na jihozápadní straně ohraničený zpevněnou cestou. Na pozemku se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemku parc. č. 861/17 vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1099, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. K ostatním pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1078, který je ve vlastnictví České republiky.Pozemky se nacházejí v CHKO České středohoří. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2021 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.