Dražba pozemků (804 m2) - podíl 2/24, okr. Frýdek-Místek

spisová značka 197 EX 89510/13-104

Aktuální čas

začátek dražby01.12.2021 11:00  konec dražby01.12.2021 11:30 typ majetkupozemky bez zařazení
vlastnické podíly
lokalitakraj Moravskoslezský - okres Frýdek-Místek

nejnižší podání 7 500 Kč - NEVYDRAŽENO 

znalecký posudek15 000 Kč dražební jistota3 500 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - NEVYDRAŽENO

Popis

Oceňované pozemky se nacházejí cca 400 m západně od okraje zastavěné části města Jablunkov. Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, trvalý travní porost a orná půda o výměře 804 m2. Pozemky jsou na jižní straně ohraničené zpevněnou komunikací. Na travnatém pozemku parc. č. 1751 se nacházejí porosty. Na travnatém pozemku parc. č. 1745/2 vedou nezpevněné cesty a nacházejí se zde porosty. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1954/1, který je ve vlastnictví města Jablunkov.V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava a částečně jako plocha změn na plochu bydlení individuální – v rodinných domech – městské a příměstské.Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.Příslušenství nebylo zjištěno.Věcná břemena nebyla zjištěna.Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost Netis a.s. nemá na pozemky uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2022 NeutriCS a.s.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.