Dražba zemědělského pozemku (699 m2) - podíl 1/8, okr. Hradec Králové

spisová značka 131 ED 1/20-2

začátek dražby25.06.2020 10:00  konec dražby25.06.2020 11:04 typ majetkuzemědělská půda
vlastnické podíly
lokalitakraj Královéhradecký - okres Hradec Králové

nejnižší podání 1 080 Kč 

vydraženo za: 3 880 Kč 

výše předražku: 4 850 Kč  předražit lze do: 10.07.2020 11:04  kontaktní e-mail: gajosova@exekuceliberec.cz 

znalecký posudek1 080 Kč dražební jistota400 Kč minimální příhoz300 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Zájmový pozemek se nachází na jižním okraji zástavby a přímo navazuje na zastavěné územíobce. Pozemek parc.č. 1905/51 druhu orná půda o výměře 699 m2 je ve tvaru zakřiveného úzkéhopruhu v šíří cca 3,2 až 4 m a délce cca 190 m. Severní okraj pozemku přímo navazuje na sousednípozemek parc.č. 2899/1, který slouží jako částečně zpevněná cesta a zájmový pozemek napojujena komunikační systém obce. Severní okraj zájmového pozemku parc.č.1905/51 leží cca 200 mvýchodně od silnice II. tř. č. 308 z Hradce Králové na Černilov a cca 125 m jižně od páteřníkomunikace obcí. Pozemek je zatravněn a nenacházejí se na něm žádné trvalé porosty. Ač jepozemek v katastru nemovitostí veden jako orná půda, nemá charakter zemědělského pozemku anení možné ho jako zemědělský pozemek ocenit. Zájmový pozemek se nachází v urbanizovanémúzemí obce. Dle platného Územního plánu obce Černilov leží v návrhových plochách pro funkčnívyužití zastavitelná zóna venkovského typu. Dle umístění i tvaru pozemku je zřejmé, že je určenpro budoucí využití jako místní komunikace. Při ocenění je tedy nutno vycházet z ceny pozemkůcharakteru komunikace.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2020 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.