Dražba majetkového práva - pozůstalost (byt, automobil, družstevní podíl,...), Praha - Kobylisy

spisová značka 184 EX 8114/16-141

začátek dražby22.04.2020 10:00  konec dražby22.04.2020 11:00 typ majetkubyty
soubor nemovitostí a věcí movitých
vlastnické podíly
osobní automobily a jiné dopravní prostředky
vlastnické podíly
ostatní
majetková účast, pohledávky
lokalitakraj Hlavní město Praha - okres Hlavní město Praha

nejnižší podání 1 129 334 Kč 

znalecký posudek3 388 000 Kč dražební jistota200 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA ZRUŠENA - UHRAZENO

Popis

Právo povinného na pozůstalost po zůstaviteli Mateji Urbancovi, r.č. 580518/…., posl. bytem Luhovská
1728/1, Kobylisy, Praha 8, zemř. dne 06.04.2019, sestávající z:
Aktiv pozůstalosti:

- Bytové zařízení včetně elektrických spotřebičů a ostatního vybavení domácnosti dle prohlášení účastníka bezhodnoty;
- Šatstvo, prádlo, obuv, vše běžné, obnošené, vše dle prohlášení účastníka bez hodnoty;
- 50 kusů akcií společnosti LOKOMOTIVKA, a.s. – v likvidaci, IČ: 005 65 105, ISIN: CZ0005093054, o jmenovitéhodnotě 1 000,00 Kč, evidovaných na jméno zůstavitele v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., se sídlemPraha 1, Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ: 250 81 489, na účtu č. 598/100011024445, dle prohlášeníúčastníka bez hodnoty;
- Osobní automobil tov. zn. Škoda Fabia, reg. zn. 3A04666, první zaevidování: 15. 10. 2003, zaevidováno v ČR: 15. 10.2003, dle prohlášení účastníka havarovaný, nepojízdný, bez hodnoty;
- Přívěs nákladní valníkový, tov. zn. AGADOS, reg. Zn. 3AH8494, první zaevidování: 7.3.2013, zaevidováno v ČR:7.3.2013, dle prohlášení účastníka havarovaný, nepojízdný, bez hodnoty;
- Práva a povinnosti zůstavitele vyplývající ze smlouvy o Sporožirovém účtu č. 359180193/0800, vedeném na jménozůstavitele (v evidenci ČS a.s. jako: Matěj Urbanec), u společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4,Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, v ceně zůstatku na účtu ke dni úmrtí ve výši 233.683,10 Kč;
- Nemovitý majetek, v katastru nemovitostí zapsaný jako:Jednotka č. 1728/8 – byt, vymezená v budově Kobylisy č. p. 1728, 1729, 1730, 1731, byt. dům, na pozemcích parc. č.958/5, parc. č. 958/6, parc. č. 958/7 a parc. č. 958/8, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 79/2918 vzhledem kcelku na společných částech budovy Kobylisy č. p. 1728, 1729, 1730, 1731, byt. dům, na pozemcích parc. č. 958/5,parc. č. 958/6, parc. č. 958/7 a parc. č. 958/8 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 79/2918 vzhledem k celku napozemcích parc. č. 958/5, parc. č. 958/6, parc. č. 958/7 a parc. č. 958/8, vše katastrální území Kobylisy, obec Praha,zapsáno na listech vlastnictví č. 7950 (byt), č. 1658 (budova) a č. 6340 (pozemky) u Katastrálního úřadu pro hl. m.Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dle prohlášení účastníka v obvyklé ceně stanovené na základě znaleckého posudku soudního znalce Ing. Zdeňka Mazáka, zde dne 19. 6. 2019, ve výši 3 980 000,00 Kč;
Jedna čtvrtina vzhledem k celku níže uvedeného nemovitého majetku, v katastru nemovitostí zapsaného jako jednotka č. 1729/910 – garáž, vymezená v budově Kobylisy č. p. 1728, 1729, 1730, 1731, byt. dům, na pozemcích parc.č. 958/5, parc. č. 958/6, parc. č. 958/7 a parc. č. 958/8, s níž je spojen spoluvlastnický podíl o velikosti 31/2918 vzhledem k celku na společných částech budovy Kobylisy č. p. 1728, 1729, 1730, 1731, byt. dům, na pozemcích parc.č. 958/5, parc. č. 958/6, parc. č. 958/7 a parc. č. 958/8 a s níž je spojen spoluvlastnický podíl o velikosti 31/2918 vzhledem k celku na pozemcích parc. č. 958/5, parc. č. 958/6, parc. č. 958/7 a parc. č. 958/8, vše katastrální území Kobylisy, obec Praha, zapsané na listech vlastnictví č. 7358 (garáž), č. 1658 (budova) a č. 6340 (pozemky) u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dle prohlášení účastníka v obvyklé ceně stanovené na základě posouzení ceny garáže, vyhotoveném společností European Estate Agency, s.r.o., IČO: 241 71441, ze dne 2. 10. 2019, ve výši 68 800,00 Kč;
- Družstevní podíl v družstvu Stavební bytové družstvo POKROK, se sídlem Praha 8, Kollárova 157/18, PSČ 186 00,IČO: 000 34 398, se všemi právy a povinnostmi ze členství vyplývajícími, ve výši základního členského vkladu 100,00Kč.

Pasiv pozůstalosti:
- Náklady pohřbu zůstavitele uhrazené bývalou manželkou zůstavitele Sylvou Urbancovou ve výši 10 802,00 Kč;- Pohledávka Úřadu práce ČR, za zůstavitele z titulu neoprávněné výplaty příspěvku na péči za měsíc duben 2019,ve výši 880,00 Kč.Odměna notářky:
- Odměna notářky je dle Usnesení č. j. 20 D 468/2019-105 stanovena ve výši 706,00 Kč bez DPH.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2020 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.