Dražba pozemku (1 361 m2) - podíl 1/2, okr. Vyškov

spisová značka 184 EX 10707/15-132

začátek dražby08.04.2020 10:00  konec dražby08.04.2020 11:31 typ majetkuzemědělská půda
vlastnické podíly
lokalitakraj Jihomoravský - okres Vyškov

nejnižší podání 200 000 Kč 

vydraženo za: 303 030 Kč 

výše předražku: 378 788 Kč  předražit lze do: 23.04.2020 11:31 - UKONČENO  kontaktní e-mail: urad@eupraha9.cz 

znalecký posudek300 000 Kč dražební jistota20 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Oceňovaný pozemek p.č. 3629/3 je situován v severní okrajové části obce Slavkov u Brna, vzahrádkářské kolonii, v okolí rekreačních chat a pozemků zahrad. Pozemek je dle ÚPD veden jakoplocha RI - rekreační.VYUŽITÍ HLAVNÍ :- rekreační chaty a rekreační domky vybudované na pozemcích zahrad;VYUŽITÍ PŘÍPUSTNÉ :- stavby pro rodinnou rekreaci - rekreační chaty, rekreační domky- skleníky, altány, venkovní krby, bazény, maloplošná hřiště;- stavby a zařízení související s využitím hlavním;- stavby nezbytného oplocení;- zeleň, travnaté plochy pro oddech a slunění;- byt správce (majitele);- stavby pro stravování, občerstvení, sociální zařízení (u větších chatových osad);- související nezbytná obslužná dopravní infrastruktura a zařízení technické vybavenosti;VYUŽITÍ NEPŘÍPUSTNÉ :- stavby pro hospodářská zvířata;stavby pro výrobu, průmysl, autobazary, sklady;- čerpací stanice pohonných hmot;- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným;PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ :- výšková regulace zástavby - hřeben střechy max. 1 NP a podkroví- intenzita využití pozemků, koeficient míry využití pozemků - 0,2Pozemek je vzdálen cca. 1,5 km od centra obce a jeho komplexní občanské vzdálenosti (síť úřadů,knihovna, pošta, MŠ, ZŠ, ZuŠ, kino, zámek, divadlo, muzeum, obchody, sportoviště, lékaři,lékárny, poliklinika, restaurační zařízení a autobusová zastávka). Místním šetřením zjištěno, že naoceňovaném pozemku právě probíhá výstavba staveb - z části je hotová dřevěná obvodovákonstrukce, betonové základy a dřevěná podlaha, dále probíhá vyzdění plotu a odkanalizování. Kedni ocenění je pozemek oplocen provizorním plotem, převážně z pletiva, v zadní části z dřevěnýchpalet. Na pozemku se nachází nadzemní stavba bazénu a dále jsou provedeny výkopové práce,zemina je uskladněna v zadní části pozemku. Pozemek je přístupný z dvou stran, vždy po veřejnéštěrkové komunikaci. Území je z části zainvestované, pozemek je napojen na NN.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2020 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.