DRAŽBA 12067/10_02 - Podíl 1/16 a 1/80 na pozemcích v obci Milčice, okres Nymburk

spisová značka 124EX 12067/10_02

začátek dražby10.06.2020 13:00  konec dražby10.06.2020 13:15 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Středočeský - okres Nymburk

nejnižší podání 125 000 Kč 

znalecký posudek250 000 Kč dražební jistota15 000 Kč minimální příhoz3 000 Kč

 OPAKOVANÁ DRAŽBA - 2. KOLO

      doporučit

Popis

Předmětemdražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 a 1/80

Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ovelikosti id. 1/16 na pozemcích

parc. č.2554/24, 2554/25, 2556/24, 2556/25, 2556/31 a id. 1/80 na pozemcích

parc. č.2554/26, 2555/3, 2556/26 nacházejících se v obci Sadská, okres Nymburk.

 

Oceňovanépozemky parc. č. 2554/24, 2554/25, 2556/24, 2556/25, 2556/31, 2554/26 a 2556/26jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Pozemek parc. č. 2555/3 je vkatastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. Celková plocha pozemků činí 6.088m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako plocha bydlení - individuálníměstské s výjimkou části pozemku parc. č. 2556/31, která je regulována jakoplocha smíšená - obytná městská a jako veřejná prostranství s převahouozelenění.

 

Pozemkyparc. č. 2556/24, 2556/25, 2554/24, 2554/25, 2555/3, 2556/26 a část pozemku parc.č. 2554/26 se nachází v pásmu 50 m od okraje lesa. Přes pozemky parc. č.2554/26 a 2556/31 vede nadzemní vedení VN.

 

Pozemkyjsou rovinaté a bez oplocení. Na části pozemků rostou listnaté stromy a keře, částpozemků je bez porostů. Přístup k pozemkům je přes soukromé pozemky cizích subjektů- věcné břemeno ve prospěch majitelů oceňovaných pozemků není zřízeno.

 

Pozemkyjsou umístěny na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2020 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.