Dražba lesních pozemků v obci Peč, okres Jindřichův Hradec

spisová značka 139EX 16232/17

Aktuální čas

začátek dražby26.06.2024 13:30  konec dražby26.06.2024 14:00 typ majetkulesní a vodní plochy
lokalitakraj Jihočeský - okres Jindřichův Hradec

nejnižší podání 61 400 Kč 

znalecký posudek92 100 Kč dražební jistota20 000 Kč minimální příhoz5 000 Kč

      doporučit

Popis

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 448, parc.č. 449, parc.č. 466, parc.č. 525/2 a parc.č. 544, vše lesní pozemek o celkové výměře 5 756 m2, vše v k.ú. Urbaneč, obec Peč, okres Jindřichův Hradec. Pozemky se nachází jihovýchodně od Urbanče jako součást vlastnicky roztříštěné pozemkové držby u lokality mzv. K mlýnu. Parcely jsou velmi dobře vylišitelné, poměrně dobře přístupné a částečné i stabilizované. Popis porostů uvedený v lesní hospodářské osnově z převážné části odpovídá skutečnostem zjištěným na místě samém, jedná se o převážně o mladé lesní porosty bez jakéhokoliv následného pěstebního, resp. výchovného zásahu s intenzivním nárůstem buřeně. Celá lokalita je silně ovlivněna prováděnou nahodilou těžbou. Jedná se o les hospodářský se způsobem ochrany jako pozemek určený k plnění funkcí lesa.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.