DRAŽBA 3633/22 - Pozemky v obci Katov, okres Brno-venkov (+ rozestavěný RD - nezapsaný v KN)

spisová značka 124 EX 3633/22

Aktuální čas

začátek dražby03.07.2024 10:30  konec dražby03.07.2024 10:45 typ majetkuzemědělská půda
stavební pozemky, nedokončené stavby
pozemky bez zařazení
ostatní
nedokončené stavby
lokalitakraj Jihomoravský - okres Brno-venkov

nejnižší podání 4 600 000 Kč 

znalecký posudek6 900 000 Kč dražební jistota400 000 Kč minimální příhoz20 000 Kč

      doporučit

Popis

Pozemky v obciKatov, okres Brno-venkov (+ rozestavěný RD - nezapsaný v KN) Pozemky parc. č. 2012/2, 2012/4 v obci Katov, okresBrno-venkov, katastrální území Katov, zapsáno na listu vlastnictví č. 512. Oceňovaná rozestavěná stavba rodinného domu jesoučástí předmětného pozemku. Jedná se o samostatně stojící objekt, má jednonadzemní podlaží, není podsklepený, s valbovou střechou bez obytného podkroví. Stupeň rozestavěnosti stavby je pouze odhadován nazákladě vnějšího ohledání stavby, jelikož objekt nebyl zpřístupněn. Stavba jepatrně obydlená vlastníkem a předpokládá se tak téměř dokončený nebo dokončenýinteriér vč. zařízení – nebylo ověřeno. Zvnějšku není provedena úprava povrchů– pouze holé zdivo nebo podbití krovu a není proveden sokl. Stavba byla patrnězapočata v roce 2018, doposud nezkolaudováno. Základy jsou patrně betonové izolované, objekt jezděné konstrukce z keramických tvárnic. Stavba má valbovou střechu, střešníkrytina je pálená a klempířské prvky jsou částečně dokončené, pozinkované.Vnější omítky nejsou provedeny. Jsou osazena plastová okna, vstupní dveře jsourovněž plastové. Vnitřní vybavení a konstrukční řešení není známo, předpokládáse, že interiér je dokončený nebo téměř dokončený. Odhadovaná podlahová plocha domu, která je odvozená zezastavěné plochy činí asi 170 m2 – neověřeno. Dům je pravděpodobně připojen na elektřinu, ostatnísítě nezjištěny. Popis pozemku Pozemek parc. č. 2012/2 o výměře 1498 m2 je v katastrunemovitostí evidován jako orná půda. Pozemek je částečně zastavěn výše popsanoustavbou rodinného domu, zbývající část tvoří zahradu.  Pozemek parc. č. 2012/4 o výměře 312 m2 je v katastrunemovitostí evidován jako orná půda. Pozemek tvoří jednotný funkční celek spozemkem parc. č. 2012/2 a tvoří zahradu.  Celková výměra pozemků činí 1810 m2. Sklon pozemku jerovinatý. Pozemek není oplocený. Příslušenství tvoří pouze přípojky inženýrskýchsítí. Pozemek parc. č. 2012/2, 2012/4 je zatížen věcnýmbřemenem zřizování a provozování vedení distribuční soustavy v rozsahu článkuII. smlouvy a geom. plánu č. 250-105/2009. Oprávnění pro EG.D, a.s., Lidická1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 28085400.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.