120 EX 6869/21-211 podíl 1/24 pozemků v k.ú. Služátky, okres Havlíčkův Brod

spisová značka 120 EX 6869/21-211

Aktuální čas

začátek dražby10.07.2024 11:00  konec dražby10.07.2024 11:30 typ majetkuzemědělská půda
vlastnické podíly
lokalitakraj Vysočina - okres Havlíčkův Brod

nejnižší podání 17 300 Kč 

znalecký posudek26 000 Kč dražební jistota5 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

      doporučit

Popis

Jedná se o podíl 1/24 pozemků v k.ú. Služátky, okres Havlíčkův Brod. Pozemek p.č. 189 je situován vjihovýchodní části katastrálního území a s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělskyobdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelnéhocharakteru. Pozemky p.č. 203/6, p.č. 203/7 a p.č. 210 se nachází v jihovýchodní části katastrálního území atvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávanéa jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.Pozemek p.č. 255 je situován v severovýchodní části katastrálního území a s přístupem po nezpevněnýchpozemcích. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 295/21, p.č.309/2 a p.č. 600/1 se nachází v okrajové části zastavěného území obce, netvoří jednotný funkční celek a jsoupřístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 543 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví:Obec Služátky, č.p. 8, 582 91 Služátky. Pozemek p.č. 600/1 je dále přístupný přes pozemek p.č. 303, který jetaké předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástízemědělských honů. Na části pozemku p.č. 600/1 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Fotogalerie

Fotogalerie dražby neobsahuje žádné obrázky
 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.