Dražba podílu id. 1/20 na RD s pozemky, obec Drnholec, okres Břeclav

spisová značka 139ex 24630/14

Aktuální čas

začátek dražby15.05.2024 13:30  konec dražby15.05.2024 14:00 typ majetkurodinné domy, obytné stavby
lokalitakraj Jihomoravský - okres Břeclav

nejnižší podání 86 667 Kč 

vydraženo za: 86 667 Kč 

výše předražku: 108 334 Kč  předražit lze do: 30.05.2024 14:00 - UKONČENO  kontaktní e-mail: drazby@exekucesumperk.cz 

znalecký posudek130 000 Kč dražební jistota30 000 Kč minimální příhoz5 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/20 k nemovitým věcem, a to pozemku parc.č. 616/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m2, jehož součástí je stavba: Drnholec, č.p. 352, rod. dům, parc.č. 616/2 - ostatní plocha o výměře 14 m2, parc.č. 619 - zahrada, o výměře 199 m2, parc.č. 2075/2 - zahrada, o výměře 267 m2, a parc.č. 2077/2 - zahrada, o výměře 452 m2, vše v k.ú. a obci Drnholec, okres Břeclav.

Jedná se o přízemní, zděný rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou. Objekt se nachází na adrese: Lidická 352/56, 691 83 Drnholec. Dům je napojen na IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Původní stáří objektu je dle dostupných materiálů přes 80 roků. V minulosti byla vyměněna okna a vstupní dveře za nové plastové. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu.

Pozemky parc.č. 2075/2 a parc.č. 2077/2 jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce, v rovinném terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné veřejné komunikaci a po nezpevněných pozemcích (zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 100 m). Dle platného územního plánu obce jsou pozemky zahrnuty v plochách: parc.č. 2075/2 - plochy návrhové „BV - bydlení venkovského typu“, parc.č. 2077/2 - část cca 272 m2 plochy návrhové „BV - bydlení venkovského typu“, parc.č. 2077/2 - část cca 180 m2 plochy stávající „Zz - zahrady, sady“. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.