Dražba podílu id. 1/3 a id. 1/6 na pozemcích v obci Příčovy, okres Příbram

spisová značka 139EX 31419/21

Aktuální čas

začátek dražby27.03.2024 13:30  konec dražby27.03.2024 14:21 typ majetkuzemědělská půda
lokalitakraj Středočeský - okres Příbram

nejnižší podání 34 000 Kč 

vydraženo za: 122 000 Kč 

výše předražku: 152 500 Kč  předražit lze do: 11.04.2024 14:21 - UKONČENO  kontaktní e-mail: drazby@exekucesumperk.cz 

znalecký posudek51 000 Kč dražební jistota15 000 Kč minimální příhoz2 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 k pozemku parc.č. 589/1 - ostatní plocha, o výměře 1 139 m2, a parc.č. 603/7 - orná půda, o výměře 3.509 m2, vše v k.ú. a obci Příčovy, okres Příbram, které jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území, ve sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 k pozemku parc.č. 66/50 - orná půda, o výměře 1.735 m2, parc.č. 204 - trvalý travní porost, o výměře 1.183 m2, a parc.č. 205 - trvalý travní porost, o výměře 766 m2, vše v k.ú. a obci Příčovy, okres Příbram. Pozemek parc.č. 66/50 se nachází v jižní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích, je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Pozemky parc.č. 204 a parc.č. 205 jsou situovány ve východní části katastrálního území v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Soudní exekutor v souladu s ust. § 336i odst. 3 písm. b) o.s.ř. oznamuje, že mu bylo oznámeno nájemní právo k draženým nemovitým věcem, a to na základě nájemní smlouvy ze dne 28.9.2011, kdy nájemní smlouva je zveřejněna v dokumentech dražby. Toto nájemní právo tak provedením dražby nezaniká.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.