Dražba podílu id. 1/36 na pozemcích v obci Plasy, okres Plzeň-sever

spisová značka 139EX 05769/20

Aktuální čas

začátek dražby26.03.2024 13:30  konec dražby26.03.2024 14:29 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Plzeňský - okres Plzeň-sever

nejnižší podání 14 000 Kč 

vydraženo za: 46 000 Kč 

výše předražku: 57 500 Kč  předražit lze do: 10.04.2024 14:29 - UKONČENO  kontaktní e-mail: drazby@exekucesumperk.cz 

znalecký posudek21 000 Kč dražební jistota7 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/36 k pozemku parc.č. 74 - trvalý travní porost, o výměře 1.696 m2, parc.č. 75/19 - ostatní plocha, o výměře 205 m2, parc.č. 90/1 - trvalý travní porost, o výměře 852 m2, a parc.č. 90/2 - zahrada, o výměře 341 m2, vše v k.ú. a obci Plasy, okres Plzeň-sever. Ve městě Plasy se nachází tyto IS: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.

Pozemky parc.č. 74 a parc.č. 75/19 jsou situovány v okrajové části zastavěného území obce v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci. Dle platného územního plánu jsou vedeny v plochách stabilizovaných: „SN - plochy smíšené nezastavěného území.“ Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Pozemky parc.č. 90/1 a parc.č. 90/2 se nachází v okrajové části zastavěného území obce v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích ve vlastnictví jiných subjektů - přístup právně nezajištěn. Dle platného územního plánu jsou pozemky vedeny v plochách stabilizovaných: „RI - plochy rekreace - individuální.“

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.