dražba rodinného domu - podíl 1/6 v obci Kraslice, okres Sokolov

spisová značka 167 EX 7453/12-222

Aktuální čas

začátek dražby04.06.2024 09:00  konec dražby04.06.2024 09:20 typ majetkurodinné domy, obytné stavby
vlastnické podíly
lokalitakraj Karlovarský - okres Sokolov

nejnižší podání 178 889 Kč 

vydraženo za: 178 889 Kč 

znalecký posudek268 333 Kč dražební jistota70 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Jedná se o řadový, krajní, podsklepený a patrový rodinný dům č.p. 24 Kraslice. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je zčásti pultová a sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Součástí střechy je komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy je zateplená, pokrytá barevným nátěrem. Část fasády tvoří dřevěné obložení. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena dle databáze RÚIAN na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu.  Na části pozemku parc. č. St. 1210 se nachází stavba rodinného domu č.p. 24 Kraslice. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří ocelkové ploše 152 m2. Na pozemku jsou zpevněné plochy a porosty. Pozemek je přístupný přes místní zpevněnou komunikaci s chodníkem na pozemku parc. č. 6558/1, který je ve vlastnictví Kraje.  Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty.  Věcné břemeno zřizování a provozování vedení tj. NTL plynovodu v rozsahu dle geometrického plánu č. 1826-15/2008 (viz DKM). Oprávnění pro GasNet, s.r.o. Povinnost k Parcela: St. 1210. Více informací ve znaleckém posudku.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.