DRAŽBA 7427/15 - POZEMKY v obci Povrly, okres Ústí nad Labem

spisová značka 124 EX 7427/15

Aktuální čas

začátek dražby10.01.2024 10:00  konec dražby10.01.2024 10:15 typ majetkuzemědělská půda
pozemky bez zařazení
lokalitakraj Ústecký - okres Ústí nad Labem

nejnižší podání 1 032 000 Kč 

vydraženo za: 1 032 000 Kč 

výše předražku: 1 290 000 Kč  předražit lze do: 25.01.2024 10:15 - UKONČENO  kontaktní e-mail: podatelna@exekutor-ltm.cz 

znalecký posudek1 548 000 Kč dražební jistota100 000 Kč minimální příhoz10 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Zahájeníelektronické dražby: dne 10.01.2024 v 10:00 hod.POZEMKY v obciPovrly, okres Ústí nadLabemPředmětem ocenění jsouzemědělské pozemky parc. č. 164, 165/4, 166, 169/2, 170/1, 175 zapsané vkatastru nemovitostí jako trvalý travní porosty a pozemek parc. č. 174 zapsanýjako ostatní plocha-neplodná půda. Celková výměra pozemků v součtu 54070 m2.Pozemky jsou svažité, v části se nachází typově lesní porosty, jedná sepřevážně o listnaté porosty.Přístup je možný pouze přespozemky odlišných vlastníků.Dle územního plánu jsoupozemky regulovány jako plocha „NZ.2 - trvalý travní porost“ a „NSp - plochasmíšená nezastavěného území - přírodní preference“.Pozemek leží v části obcestavebně nesrostlé se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá neobydlenéoblasti.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.