dražba pozemků v k.ú. Korunní, okres Karlovy Vary

spisová značka 184 EX 21/23-43

Aktuální čas

začátek dražby11.10.2023 10:00  konec dražby11.10.2023 11:00 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Karlovarský - okres Karlovy Vary

nejnižší podání 656 000 Kč 

vydraženo za: 656 000 Kč 

výše předražku: 820 000 Kč  předražit lze do: 26.10.2023 11:00 - UKONČENO  kontaktní e-mail: urad@eupraha9.cz 

znalecký posudek984 000 Kč dražební jistota70 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. 2/1, 18/7, 18/14, 18/15, 21/2, 156, 157/3, 158/1, 158/2, 159/2 , které jsou situovány v severovýchodní okrajové části obce Stráž nad Ohří, v části Kamenec, který spadá do k.ú. Korunní. Pozemky jsou situované v jedné lokalitě, ale navzájem na sebenenavazují. Pozemky se nachází mimo zastavěné území.Pozemek p.č. 2/1, 156, 157/3, 158/1 a 158/2 jsou situované jižně od železniční trati, pozemky p.č. 2/1 a 158 na ni svou severní hranicí navazují. Pozemky jsou přístupné z nezpevněné komunikace na pozemku p.č. 565/1 - jedná se o červenou turistickou trasu. Pozemky jsou v ÚPD vedené jakoplochy přírodní, pouze pozemky p.č. 2/1 a 156 jsou z cca. 1/2 vedené jako plocha plánovaného koridoru KD-1. Pozemky jsou v terénu i bez geodetického zaměření dobře identifikovatelné, dle tělesa železniční trati a dle turistické cesty. Na pozemcích se nacházejí smíšené trvalé porostydřevin, porosty jsou náletové a neošetřované, bez tržní hodnoty - hodnota palivového dřeva. Pozemek p.č. 159/2 je situován v prostoru mezi korytem řeky Ohře a tělesem železniční tratě, na železniční trať navazuje svou jižní částí. Pozemek je převážně travnatou plochou, na části s trvalýmiporosty dřevin, v jižní části svažitý směrem k železniční trati, v terénu je bez geodetického zaměření dobře identifikovatelný, není přístupný z veřejné komunikace. Na pozemku se nacházejí smíšené trvalé porosty dřevin, porosty jsou náletové a neošetřované, bez tržní hodnoty - hodnota palivového dřeva. Pozemky p.č. 18/7, 18/14, 18/15 a 21/2 se nacházejí po obou stranách veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 575 ve vlastnictví kraje. Pozemek p.č. 18/14 je situován severně od zpevněné komunikace, v prostoru mezi komunikací a lesními pozemky s porosty, jedná se o převážně o obhospodařovaný pozemek, v honu orných půd, z části o travnatou plochu s náletovými porosty dřevin. A pozemky p.č. 18/7, 18/5 a 21/2 jsou neudržovanými pozemky situovanými na jižní straně zpevněné komunikace. Na pozemcích se nachází náletové trvalé porosty dřevin, převážně křovin, které jsou bez tržní hodnoty - hodnota palivového dřeva.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2023 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.