dražba rodinného domu - podíl 1/2 v Loučné, okres Liberec
3. kolo dražby

spisová značka 131 EX 2273/20-331

Aktuální čas

začátek dražby07.12.2023 10:00  konec dražby07.12.2023 11:02 typ majetkurodinné domy, obytné stavby
vlastnické podíly
lokalitakraj Liberecký - okres Liberec

nejnižší podání 1 128 000 Kč 

vydraženo za: 1 702 000 Kč 

výše předražku: 2 127 500 Kč  předražit lze do: 22.12.2023 11:02 - UKONČENO  kontaktní e-mail: gajosova@exekuceliberec.cz 

znalecký posudek2 820 000 Kč dražební jistota300 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Jedná se ospoluvlastnický podíl 1/2, a to:pozemku parc.č. 258 - zastavěnáplocha a nádvoří o výměře 318 m2, jehož součástí je stavba rod. domuLoučná č.p. 15,pozemek parc.č. 259 - zahrada ovýměře 1533 m2,vše v k.ú.Loučná a obci Hrádek nad Nisou, zapsané na LV č. 160, vedené Katastrálníhoúřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.Příslušenství:- vedlejšístavby dvou kůlen (spodní stavba cihelná, neomítnutá s dřevěnou nástavbou,zastřešená plochou střechou, dřevěné dveře, ZP 39 m2)s navazující přízemnízděnou částí (16 m2) a dále venkovní úpravy spočívající v přípojkách sítí - NN,VV, žumpa, dřevěný altán, zpevněné plochy okolo stavby, oplocení s brankou(dřevěné, na slupkách a podezdívkou ze ztraceného bednění).Tytonemovité věci s příslušenstvím a součástmi tvoří jeden funkční celek a budoudraženy společně jako jeden komplex.Nemovitá věc- pozemky se stavbou RD čp. 15, je situována v západní okrajové části obceHrádek nad Nisou, v její část Loučná, v okolní řídké zástavbě staveb probydlení, při místní komunikaci - ul. U Lávky, ze které je nemovitá věcpřístupná, v blízkost MŠ, ZŠ, autobusové zastávky a vodníhotoku Lužická Nisa.Nemovitá věc je vzdálená cca. 1,3 km od centra obce, s komplexní občanskouvybaveností - obecní úřad, pošta, MŠ, ZŠ, zdravotnictví, sportoviště, obchod,kultura, restaurační zařízení. Nemovitá věc je přístupná ze zpevněné veřejnékomunikace. Území je téměř rovinaté, z části zainvestované sítěmi, stavba jenapojena na el. síť, veřejný vodovod, dále kanalizace je svedena do žumpy.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.