120 DDr 3/23 (2129/01) podíl 1/2 stavby s pozemky v Lysé nad Labem - část Litol, okres Nymburk

spisová značka 120 DDr 3/23

Aktuální čas

začátek dražby12.07.2023 11:00  konec dražby12.07.2023 11:30 typ majetkuadministrativní budovy, celky
průmyslové objekty, skladové prostory
ostatní
vlastnické podíly
lokalitakraj Středočeský - okres Nymburk

nejnižší podání 5 500 000 Kč - NEVYDRAŽENO 

znalecký posudek13 230 000 Kč dražební jistota500 000 Kč minimální příhoz10 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - NEVYDRAŽENO

Popis

Nemovité věci tvoří :
- pozemek St.711, na kterém je postavena stavba bez čp/če, zemědělská stavba včetně příslušenství
- stavba bez čp/če, zemědělská stavba včetně příslušenství
- pozemek parc.č. 14/20 vše zapsané na LV č. 3944 pro k.ú. Litol, obec Lysá nad Labem
Původně stavba pro zemědělskou výrobu byla postavena na počátku 80.let min. století, přičemž projektová dokumentace pochází z let 1974 - 1975. Kolaudační rozhodnutí vydáno v roce1983, nadstavba (jídelna) vybudována v 1. polovině 80. let. mezi dochované podklady jsou plány z počátku 90. let na přístavbu haly. V pozdějších letech byla hala přestavěna (změněna) na opravnu automobilů se zázemím a zároveň byly provedeny částečné rekonstrukce interiérů:- r. 2006 - 2008 - oprava střechy hlavní budovy- cca r. 2016 - 2017 výměna oken v hale, okna jsou utěsněna jen montážní pěnou- rok 2012 - výměna oken a částečná izolace v nástavbě. Na severní štítovou stěnu je provedena přístavba ŽB přístřešku. Příslušenství stavby tvoří rozpadlá dřevěná stodola, dřevěná vedlejší stavba u stodoly, jednoduché přístřešky u východní hranice pozemku, zděná stavba v havarijním stavu (SV okraj pozemku), venkovní úpravy (zpevněné plochy, oplocení, jímka, přípojky IS), drobná zděná vedlejší stavba u jímky (jižní část pozemku).Drobné stavby jsou ve většině případů v havarijním stavu, zpevněné plochy a pozemky jsou neudržované. Celkový stavebně - technický stav je zhoršený, vybavení zastaralé. Z těchto důvodů nebyly drobné stavby samostatně hodnoceny. Inženýrské sítě - odběr vody ze studny na pozemku jiného vlastníka (smlouva o odběru vody neexistuje),elektřina světelná i motorová (přes firmu BRAZEL), elektrické rozvody původní. Vytápění kotlem na pevná paliva (kotel je poškozený), rozvody tepla jsou popraskané. Odkanalizování do jímky na vyvážení, do jímky jsou částečně svedeny odtoky mycí rampy (kontaminace ropnými produkty).

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.