Byt 3+1 Obec Janská, okres Děčín

Aktuální čas

začátek dražby31.05.2023 11:00  konec dražby31.05.2023 11:32 typ majetkubyty
lokalitakraj Ústecký - okres Děčín

nejnižší podání 1 190 400 Kč 

vydraženo za: 1 190 400 Kč 

znalecký posudek1 488 000 Kč dražební jistota100 000 Kč minimální příhoz10 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Popis předmětu dražby:

Bytová jednotka s vlastní zahradou 165m2 u bytového domu.

Bytová jednotka č. 98/3 v budově č.p. 98, příslušející k části obce Janská, na pozemku p. č. St. 169, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 935/3012, vše zapsané na listu vlastnictví č. 129 a listu vlastnictví č. 87, vše v k. ú. Janská, obec Janská, okres Děčín, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné, okrajové části obce Janská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a jímací zařízení odpadních vod (žumpa, jímka nebo septik). Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p. č. 201/5, který je ve vlastnictví Obce Janská. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem.

Pozemek č. 201/8 na LV 177 katastrální území Janská je veden jako trvalý travní porost o ploše 165 m2.


Popis stavu předmětu dražby:
Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 40-ti lety. V průběhu životnosti objektu byla pravděpodobně provedena částečná výměna původních oken za nová plastová.
Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je pravděpodobně situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní.
Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.
Průkaz energetické náročnosti budovy nebyl předložen a není známo, zda je vyhotoven.

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby
Na předmětu dražby neváznou žádná práva či závady, které vydražením nezaniknou.
Kulturní památka: NE

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.