dražba pozemků - podíl 1/6, Olbramovice, okres Znojmo

spisová značka 197 EX 92322/11-89

Aktuální čas

začátek dražby05.04.2023 12:30  konec dražby05.04.2023 13:09 typ majetkulesní a vodní plochy
zemědělská půda
stavební pozemky, nedokončené stavby
ostatní
vlastnické podíly
lokalitakraj Jihomoravský - okres Znojmo

nejnižší podání 10 000 Kč 

vydraženo za: 27 500 Kč 

znalecký posudek15 000 Kč dražební jistota5 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Oceňované pozemky se nacházejí cca 2,3 km severozápadně od okraje zastavěné části městyse Olbramovice. Jedná se o soubor nesousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha, vinice a lesní pozemek o výměře 4 891 m2. Soubor sousedících pozemků parc. č. St. 1512, parc. č. St. 1513, parc. č. 7672 a parc. č. 7673 je na severozápadní straně ohraničený drátěným oplocením. Na pozemku parc. č. St. 1513 se nachází lehké opevnění vzor 37, který není předmětem ocenění. Na pozemku parc. č. St. 1512 se nachází zděná trafostanice, která není předmětem ocenění. Na travnatých pozemcích parc. č. 7672 a parc. č. 7673 se nacházejí listnaté a keřové porosty. Travnatý pozemek parc. č. 11154 je na severozápadní straně ohraničený drátěným oplocením. Na pozemku parc. č. 11157 se nachází akátový lesní porost starý cca 68 let. Pozemky jsou mírně svažité k jihovýchodní straně. V době oceňování byly pozemek neudržované a nevyužívané. K pozemkům parc. č. St. 1512, parc. č. St. 1513, parc. č. 7672 a parc. č. 7673 je přístup přes sousední pozemek parc. č. 7702, který je ve vlastnictví městyse Olbramovice.Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha smíšeného nezastavěného území, plochy zemědělské – vinice a plochy lesní.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2023 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.