dražba pozemků - podíl 1/6, Mužetice, okres Strakonice

spisová značka 197 EX 80002/12-102

Aktuální čas

začátek dražby05.04.2023 10:30  konec dražby05.04.2023 11:06 typ majetkurodinné domy, obytné stavby
stavební pozemky, nedokončené stavby
vlastnické podíly
zahrady a sady
lokalitakraj Jihočeský - okres Strakonice

nejnižší podání 30 000 Kč 

vydraženo za: 55 000 Kč 

znalecký posudek45 000 Kč dražební jistota15 000 Kč minimální příhoz2 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Oceňované pozemky parc. č. St. 18/1, parc. č. St. 19 a parc. č. 39/9 se nacházejí v jižní zastavěné části obce Mužetice. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a zahrada o výměře 1 232 m2. Pozemky jsou ohraničené zděným a drátěným oplocením. Na travnatém pozemku parc. č. 39/9 se nacházejí listnaté porosty. Na pozemku parc. č. 19 se nacházejí porosty, část zděné stavby č.p. 12, vhodné ke zbourání a suché WC. Na pozemku parc. č. St. 18/1 se nachází stodola a zbouraná stavba č.p. 27 (suť). V době oceňování byly rovinné pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 790/3, který je ve vlastnictví města Sedlice.Oceňované pozemky parc. č. 131, parc. č. 132, parc. č. 194, parc. č. 267/1, parc. č. 267/2, parc. č. 281, parc. č. 283, parc. č. 375, parc. č. 378, parc. č. 379/2, parc. č. 400/2 a parc. č. 604/3 se nacházejí cca 450 m jihozápadně, cca 400 m severozápadně a cca 450 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Mužetice. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemkůnepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a trvalý travní porost o výměře 30 728 m2. Pozemek parc. č. 604/3 je na severní a jižní straně ohraničený lesním porostem a nachází se v lánu. Sousedící pozemky parc. č. 375, parc. č. 379/2 a parc. č. 378 jsou na jižní straně ohraničené nezpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. Pozemky parc. č. 400/2, parc. č. 267/1, parc. č. 267/2, parc. č. 281 a parc. č. 283 nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. Pozemek parc. č. 194 je na západní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Sousedící pozemky parc. č. 131 a parc. č. 132 jsou na jižní straně ohraničené zpevněnou komunikací a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou svažité k jihozápadní a východní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům parc. č. 375, parc. č. 379/2 a parc. č. 378 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 767/1, který je ve vlastnictví města Sedlice. K pozemku parc. č. 194 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 753, který je ve vlastnictví města Sedlice. K pozemkům parc. č. 131 a parc. č. 132 vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 766, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.Oceňované pozemky parc. č. 1071 a parc. č. 1234 se nacházejí cca 1,5 km východní od okraje zastavěné části obce Sedlice. Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 7 503 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.