dražba pozemků - podíl 3/24 v k.ú. Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín

spisová značka 197 EX 5170/14-110

Aktuální čas

začátek dražby24.05.2023 11:00  konec dražby24.05.2023 11:30 typ majetkuzemědělská půda
lokalitakraj Jihomoravský - okres Hodonín

nejnižší podání 18 000 Kč 

vydraženo za: 28 000 Kč 

výše předražku: 35 000 Kč  předražit lze do: 08.06.2023 11:30 - UKONČENO  kontaktní e-mail: hockicko@exekutor-jesenik.cz 

znalecký posudek27 000 Kč dražební jistota9 000 Kč minimální příhoz2 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Oceňované pozemky parc. č. 845/109, parc. č. 846/1, parc. č. 846/5, parc. č. 846/10, parc. č. 846/14, parc. č. 847/22, parc. č. 1192/32, parc. č. 1193/4 a parc. č. 1635/62 se nacházejí cca 60 m severně a cca 850 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Bohuslavice. Jedná se o dva nesousedící soubory zemědělských a travnatých pozemků s porosty. V Katastru nemovitostí jsou pozemkyvedené jako ostatní plocha a orná půda o výměře 10 144 m2. Soubor pozemků parc. č. 845/109, parc. č. 846/1, parc. č. 846/5, parc. č. 846/10, parc. č. 846/14, parc. č. 847/22 a parc. č. 1635/62 je na severovýchodní a jihozápadní straně ohraničené listnatými porosty a nacházejí se v lánu. Napozemcích parc. č. 846/1, parc. č. 846/5, parc. č. 846/10, parc. č. 846/14 a parc. č. 847/22 se nacházejí listnaté porosty. Pozemky jsou svažité k jihozápadní straně. Pozemky v souboru parc. č. 1192/32 a parc. č. 1193/4 jsou nesousedící. Pozemek parc. č. 1193/4 je na severní a jižní straněohraničený ornou půdou. Na obou pozemcích se nachází listnatý porost. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky částečně využívané. K pozemkům parc. č. 845/109, parc. č. 846/1, parc. č. 846/5, parc. č. 846/10, parc. č. 846/14, parc. č. 847/22 a parc. č.1635/62 vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 189, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje.Přes pozemky parc. č. 845/109 a parc. č. 1635/62 vede nadzemní vedení VN.V územním plánu je pozemek vedený jako plochy zemědělské produkční, plochy zemědělské specifické – rekreační, plochy smíšeného nezastavěného území – krajinná zeleň a plochy účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.