Dražba pozemků - podíl 1/8, k.ú. Neumětely, okres Beroun

spisová značka 167 EX 3826/12-214

Aktuální čas

začátek dražby26.01.2023 09:00  konec dražby26.01.2023 09:27 typ majetkuzemědělská půda
lokalitakraj Středočeský - okres Beroun

nejnižší podání 84 000 Kč 

vydraženo za: 260 000 Kč 

znalecký posudek126 000 Kč dražební jistota15 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Draženépozemky se nacházejí cca 650 m východně, cca 1 km severně a cca 1,2 kmseverozápadně od okraje zastavěné části obce Neumětely. Jedná se o soubornesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastrunemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, vodní plocha a ostatní plocha ovýměře 50.024 m2. Na pozemku parc .č. 595 se nacházejí listnatéporosty. Na pozemcích parc č. 554/66, parc. č. 554/82, parc. č. 1251/27, parc.č. 1251/28 a parc. č. 1251/42 se nachází koryto řeky Chumava. Ostatní pozemkyjsou zemědělské. V době oceňování byly pozemky využívané.Součástínemovité věci jsou porosty. Příslušenství nebylo zjištěno.Víceinformací ve znaleckém posudku.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2023 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.