DRAŽBA124 EX 5442/21 - Pozemek - 2034 m2, obec Svor, okres Česká Lípa

spisová značka 124 EX 5442/21

Aktuální čas

začátek dražby14.09.2022 11:00  konec dražby14.09.2022 11:26 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Liberecký - okres Česká Lípa

nejnižší podání 78 667 Kč 

vydraženo za: 300 000 Kč 

výše předražku: 375 000 Kč  předražit lze do: 29.09.2022 11:26 - UKONČENO  kontaktní e-mail: podatelna@exekutor-ltm.cz 

znalecký posudek118 000 Kč dražební jistota10 000 Kč minimální příhoz3 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Trvalý travní porost o výměře 2034 m2, obec Svor,okres Česká Lípa

Oceňovaný pozemek p.č. 281/4je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost.

Pozemek těsně sousedí sezástavbou rodinných domů. Dle územního plánu z roku 2009 je plocha pozemkurozdělena na část je stavební - komerční, s plochou 834 m2, kdy plocha pozemkuje dle územního plánu regulována jako VD 17 - nerušící výroba a sklady a částVZ 6 - veřejná zeleň o velikosti 1200 m2.

 

Na pozemku se nacházínelesní porosty břízy a vrby, není oplocený. Samotný pozemek je rovinatý sterénními nerovnostmi. Přistup k pozemku je po nezpevněné obecní cestě.

Pozemek je bez staveb.

 

Pozemekje umístěn na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnýmidomy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu.Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě je pouzečástečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je pouzečástečná vybavenost z hlediska sportovního vyžiti, nejsou zde žádné úřady -nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

 

Pozemek se nachází v klidnélokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektuje zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelnýmnebezpečím výskytu záplav.

 

V místě je zastávkaautobusových a vlakových spojů a možnost parkování je na vlastním pozemku.

 

Vlastník objektu není vkontaktu se sousedy a dle znalosti zpracovatele v okolí pozemku není zvýšenákriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

 

Oceňované nemovitosti nejsouzatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2023 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.