Dražba podílu id. 1/4 na pozemcích v obci Kopidlno, okres Jičín

spisová značka 139EX 06956/18

Aktuální čas

začátek dražby16.08.2022 13:30  konec dražby16.08.2022 14:00 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Královéhradecký - okres Jičín

nejnižší podání 33 334 Kč 

znalecký posudek50 000 Kč dražební jistota10 000 Kč minimální příhoz5 000 Kč

      doporučit

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemcích parc.č. 248/14 – orná půda, o výměře 4.711 m2, parc.č. 341/40 – orná půda, o výměře 1.331 m2, a parc.č. 341/45 – trvalý travní porost, o výměře 374 m2, vše v k.ú. a obci Kopidlno, okres Jičín, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu města Kopidlno jsou pozemky z převážné části zahrnuty ve stabilizovaných plochách jako: „NZ - plochy zemědělské“ a z části zahrnuty v plochách změn jako: „DS1 - plochy dopravní infrastruktury - silniční“. Dle telefonického sdělení Městského úřadu Kopidlno nebylo ke dni 7.3.2022 k pozemkům vedeným v plochách změn jako „DS1 - plochy dopravní infrastruktury - silniční“ (obchvat silnice I/32) vydáno platné územní rozhodnutí. Současně dle dostupných informací není se stavbou obchvatu v nejbližších letech uvažováno. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku p.č. 341/45 se nachází venkovní úprava (těleso zpevněné komunikace živičné konstrukce – silnice III. třídy číslo 32830). Zpevněné komunikace silnic II. a III. třídy jsou vždy ve vlastnictví příslušného kraje, a proto není výše uvedená venkovní úprava předmětem dražby.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2022 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.