Dražba pozemků (1 502 m2) - podíl 1/4 a (544 m2) - podíl 1/2, okr. Hodonín

spisová značka 167 EX 21992/12-343

Aktuální čas

začátek dražby20.01.2022 09:00  konec dražby20.01.2022 09:29 typ majetkupozemky bez zařazení
vlastnické podíly
lokalitakraj Jihomoravský - okres Hodonín

nejnižší podání 8 400 Kč 

vydraženo za: 18 400 Kč 

znalecký posudek12 600 Kč dražební jistota3 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

LV 66 a LV 728Dražené pozemky parc. č. 1467/6, parc. č. 1468/9, parc. č. 1473/5,parc. č. 1457/5 a parc. č. 1460/85 se nacházejí cca 1 500 m severně od okraje zastavěné části obce Domanín. Jedná se o soubor nesousedících převážně zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, orná půda, lesní pozemek a trvalý travní porost o výměře 2 046 m2. Na pozemku parc. č. 1457/5 se nachází lesní porost. Na pozemku parc. č. 1467/6 se nachází nezpevněná cesta. Ostatní pozemky jsou travnaté a zemědělské. Pozemky jsou svažité k severozápadní a k východní straně. V době oceňování byly pozemky převážně využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2022 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.