Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Jindřichův Hradec
!!! ODLOŽENO NA NEURČITO !!!

spisová značka 184 EX 6135/16-133

Aktuální čas

začátek dražby15.12.2022 10:00  konec dražby15.12.2022 11:00 typ majetkurodinné domy, obytné stavby
lokalitakraj Jihočeský - okres Jindřichův Hradec

nejnižší podání 994 000 Kč 

znalecký posudek1 491 000 Kč dražební jistota90 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

      doporučit

Popis

Oceňované nemovité věci představují rodinný dům Oldřiš č. p. 37 umístěný na pozemku zastavěné plochya nádvoří parc. č. St. 34 včetně tohoto pozemku a dále pozemků zahrady parc. č. 34/11, 65, 66/3, 571/3 a pozemkuostatní plochy parc. č. 34/10. Předmětné nemovité věci spolu přímo sousedí a tvoří jeden funkční celek.V případě rodinného domu se jedná o zděnou stavbu s jedním nadzemním podlažím a pravděpodobněneobývaným podkrovím. Půdorysný tvar objektu tvoří obdélník. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Naobjektu byly zahájeny rekonstrukční práce, byla instalována nová plastová okna a vchodové dveře na částiobjektu. Vstup do objektu je na jihovýchodní a jihozápadní straně objektu. Fasáda je původní bez zateplení, v oranžové a červené barvě. Objekt je napojen na elektřinu. Na objekt rodinného domu navazuje stodolas dřevěnými vraty a přízemní kolna s pultovou střechou.Znaleckému ústavu nebyl umožněn přístup do vnitřních prostorů nemovitosti ani na pozemek, není tudíž známstavebně technický stav vnitřních prostorů. Z tohoto důvodu bude pro účel ocenění předpokládán zhoršenýstav vnitřních prostor s přihlédnutím k celkovému stavebně technickému stavu nemovitosti určenék rekonstrukci.Zastavěná plocha domu činí odhadem 345,00 m2. Na základě informací získaných z náhledu do katastrunemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhaduZnaleckého ústavu odhad užitné plochy domu činí 140,00 m2. Půdorys domu ani jiná technická dokumentacenebyly k dispozici.Zahrada domu je umístěna částečně na jižní straně objektu a částečně na severní straně. Jižní část pozemku jerovinatá, je oplocená pletivovým plotem a nachází se zde travní porost, keře a vzrostlé stromy. Severní částpozemku je svažitá, neoplocená s travním porostem. Vstup na pozemek je zajištěn brankou. Parkování jemožné na vlastním pozemku vedle domu.V katastru nemovitostí je parcela parc. č. St. 34 vedena jako zastavěná plocha a nádvoří a její výměra činí 411 m2.Pozemky parc. č. 34/11, 65, 66/3 a 571/3 jsou evidovány jako zahrada. Pozemek parc. č. 34/10 je veden jako ostatníplocha o výměře 159 m2. Celková výměra pozemků činí 2 493 m2.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2022 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.