Dražba zemědělských pozemků (14 163 m2) - podíl 1/4, okr. Nový Jičín

spisová značka 197 EX 91048/12-119

začátek dražby20.10.2021 11:00  konec dražby20.10.2021 11:47 typ majetkuzemědělská půda
vlastnické podíly
lokalitakraj Moravskoslezský - okres Nový Jičín

nejnižší podání 41 600 Kč 

vydraženo za: 130 000 Kč 

znalecký posudek62 400 Kč dražební jistota20 800 Kč minimální příhoz3 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Oceňované pozemky se nacházejí cca 450 m východně od okraje zastavěné části obce Starý Jičín. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků tvaru úzkých pásů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a trvalý travní porost o výměře 14 163 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 526/9, který je ve vlastnictví obce Starý Jičín.V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské.Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.Věcné břemeno práva zřídit a provozovat podzemní vedení kabelové telekomunikační sítě a právo vstupovat nebo vjíždět za účelem údržby a oprav, právo kácet a oklešťovat dřeviny s povinností k pozemkům parc. č. 522/64 a parc. č. 526/12 ve prospěch společnosti Telia Carrier Czech republic a.s.Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost Starojicko a.s. nemá na pozemky uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2021 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.