Stavební pozemek v obci Ostrava, podíl id.1/2

spisová značka 018 EX 1388/11

Aktuální čas

začátek dražby21.06.2022 10:00  konec dražby21.06.2022 10:10 typ majetkustavební pozemky, nedokončené stavby
lokalitakraj Moravskoslezský - okres Ostrava-město

nejnižší podání 69 500 Kč 

vydraženo za: 69 500 Kč 

znalecký posudek139 000 Kč dražební jistota20 000 Kč minimální příhoz2 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2 – zahrada v k.ú. Bartovice, které tvoří jednotný funkční celek a jsou situovány v mírně sklonitém terénu, mimo hlavní zastavěnou části Ostravy, v místní části Bartovice v lokalitě s roztroušenou zástavbou rodinných domů s přístupem z ulice Za Šachtou. Dle KN je na p.č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří evidována stavba k bydlení č.p. 28, ve skutečnosti se zde již tato stavba dávno nenachází, byla zcela odstraněna. Oceňované pozemky jsou porostlé neošetřovanými, přestárlými listnatými stromy a náletovými dřevinami. V místě je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. Přístup je zajištěn z částečně zpevněné veřejné komunikace ve vlastnictví Statutárního města Ostravy (p.č. 5, ulice Za Šachtou). Dle platného územního plánu Statutárního města Ostravy jsou pozemky situovány v plochách krajinné zeleně. S ohledem na evidenci pozemků v KN (stavební pozemek a pozemek zahrady tvořící funkční celek se stavebním pozemkem) jsou pozemky oceňovány jsko stavební, se zohledněním jejich situování a zatřídění dle územního plánu.

Pozemky nejsou aktuálně využívány, jsou porostlé trvalými porosty. Dle evidence v KN se jedná o stavební pozemky, dle územního plánu jsou zahrnuty v plochách krajinné zeleně.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2022 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.