Dražba provozního areálu s RD a pozemky, okr. Frýdek-Místek

spisová značka 131 EX 2901/11-679, 043 EX 228/04-142

začátek dražby04.10.2017 09:00  konec dražby04.10.2017 10:00 typ majetkuprůmyslové objekty, skladové prostory
lokalitakraj Moravskoslezský - okres Frýdek-Místek

nejnižší podání 3 100 000 Kč 

vydraženo za: 3 100 000 Kč 

znalecký posudek6 200 000 Kč dražební jistota450 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Jedná se o společnou dražbu - SE Polanský a SE Král. Předmětný provozní areál se nachází v okrajovém severovýchodním intravilánu obce Ropice, přístupného komunikační odbočkou ze státní silnice I.třídy č.11 ve vzdálenosti cca 400 m od centra obce s obecním úřadem. Areál je vestavěný mezi přístupovou místní komunikaci na parc.č. 2079 (LVč.10001-obecní) a vodotečí Ropičanka, s územím zařazeným dle Aguariuse do zony č.2- nízké rizikopovodní.Sestává z rodinného domu nezapsaného do KN na parc.č. 774/3, dále ocelokůlny I. na parc.č. 774/2nezapsané do KN a ocelokůlny II. na parc.č. 774/2 nezapsané do KN.Konfigurace terénu rovinatá, přístup bezproblémový přímo z místní komunikace, nemovitosti jsoujako celek ( zvlášť parc.č. 774/3 - obytná část a zvlášť parc.č. 774/2 provozní část) oploceny,inženýrské sítě jsou v místě provedeny, vyjma kanalizace splaškové, rodinný dům je napojen naveřejný vodovod, kanalizace je svedena do jímky. Lokalizace vzhledem k účelu užití uspokojivá.Rodinný dům na parc.č. 774/3 - nezkolaudovaný nezapsaný v KN - § 5Ocenění provedeno na základě vnějšího ohledání, kdy povinným nebyl objekt při místním ohledání zpřístupněn. Vnitřní vybavení je uvažováno ve standardním provedení. Dle indicií se jedná se o přízemní podsklepený rodinný dům se zastřešenou terasou, v ocenění je uvažováno běžné dispoziční rozčlenění a vybavení, jednogeneračního bydlení. Charakter stavby a účel užitíMá tedy dvě podlaží (1.NP a 1.NP), nejsou v něm uvažovány žádné nebytové prostory a je rodinným domem ve smyslu §2 písm.a) bod 2. vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (tj. svým stavebně-technickým uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, více než polovina podlahové plochy všech místností je určena k bydlení, má nejvýše třisamostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví).

!!! Budou se platit dvě jistoty. Každý úřad má svou jistotu a č. účtu!!!

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2018 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.