Dražba pozemků (1 137 m2) a staveb v havarijním stavu, okr. Děčín

spisová značka 197 EX 597/20-56

Aktuální čas

začátek dražby15.06.2022 12:30  konec dražby15.06.2022 13:00 typ majetkuprůmyslové objekty, skladové prostory
pozemky bez zařazení
ostatní
lokalitakraj Ústecký - okres Děčín

nejnižší podání 375 000 Kč 

znalecký posudek555 000 Kč dražební jistota125 000 Kč minimální příhoz5 000 Kč

 DRAŽBA ZRUŠENA - UHRAZENO

Popis

Nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 167/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem.
stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 167/2), a dále pozemku p.č. 767/2 - ostatní plocha, vše v
k.ú. Dobrná, obec Dobrná, okres Děčín.
Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt je
v havarijním stavebně technickém stavu, proto je na něj nahlíženo jako na příslušenství k
pozemkům p.č. St. 167/2 a p.č. 767/2.
Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. St. 167/2 - zastavěná plocha
a nádvoří a pozemku p.č. 767/2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Dobrná, obec Dobrná, okres Děčín.
Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po
veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1273/25 - ostatní plocha, který je ve
vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad
Labem, na pozemku p.č. 1340 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Dobrná, č.p. 26,
407 41 Dobrná, a dále přes nezpevněné pozemky p.č. 763/1 - zahrada, p.č. 1339/1 - ostatní
plocha, p.č. 768/2 - trvalý travní porost a p.č. 1338/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví
jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve
vzdálenosti cca 25 m od předmětu ocenění.
Dle informací ČSÚ v obci Dobrná je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro.
Ke dni ocenění nemá obec Dobrná platný územní plán.
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku:
a) vedlejší stavby:
Na pozemku p.č. St. 167/2 se nachází objekt bez čp/če - zem. stav. Jedná se o zřejmě
nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) objekt ze smíšeného zdiva se dvěma
nadzemními podlažími a bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou
taškou pálenou.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2023 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.